Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Mój dom - Twój dom? Badanie zagrożeń w intergacji cudzoziemców w Polsce


Projekt skupia się na odpowiednim zdiagnozowaniu podstawowych problemów, przed jakimi stoją migranci w naszym kraju, a które skutecznie utrudniają ich integrację ze społeczeństwem polskim: segregacji i dyskryminacji migrantów na rynku mieszkaniowym.

Jednym z czynników stanowiących przeszkodę w wynajęciu lokalu przez migrantów (w tym obywateli państw trzecich) są uprzedzenia i dyskryminacja ze strony właścicieli mieszkań. W badaniach nad bezdomnością uchodźców przeprowadzonych przez ISP w roku 2010, zarówno sami uchodźcy, jak i eksperci, wskazywali uprzedzenia jako jedną z przyczyn wykluczenia mieszkaniowego migrantów (nie tylko przymusowych). Dodatkowo, jak wskazują doświadczenia organizacji pozarządowych oraz pracowników systemu pomocy społecznej, nie tylko właściciele mieszkań, ale także pracownicy agencji mieszkaniowych dyskryminują migrantów. Niechęć wobec osób objętych ochroną międzynarodową przejawia się nie tylko w fakcie, że właściciele mieszkań odmawiają im wynajmu, ale także podnoszą oni stawkę miesięczną.
 
Na niechęć właścicieli lokali wobec uchodźców wpływają nie tylko stereotypy etniczno-rasowe, ale także wcześniejsze negatywne doświadczenia związane z wynajmowaniem mieszkania cudzoziemcom. Z tego względu ważne jest pogłębianie dotychczasowej wiedzy oraz rozszerzenie jej na inne grupy migrantów – nie tylko migrantów przymusowych.
 
Podstawowe cele projektu to:
  • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają migranci w Polsce, w szczególności ich dyskryminacji i segregacji na rynku mieszkaniowym.
  • Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji migrantów poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji.
  • Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw migrantów oraz ich dyskryminacji.
Zapytanie ofertowe 2013

Zapytanie ofertowe 2015

Wazna informacja dotyczaca zapytania ofertowego 2015


Publikacje wydane w ramach projektu:
Grantodawca: Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter