Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Eurosceptycyzm z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Niemczech i Czechach (2014)


W wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 sukces w wielu krajach UE odniosły osoby prezentujące poglądy eurosceptyczne. W Polsce opinie o integracji europejskiej są coraz bardziej ambiwalentne, a w Niemczech powstała partia polityczna, która głosiła niechęć do niektórych elementów integracji w ramach UE – Alternatywa dla Niemiec. W Czechach eurosceptyczne poglądy są obecne od wielu lat. Pojawienie się polityków o eurosceptycznych poglądach w PE może znacznie wpłynąć na jego pracę. Projekt zakłada bieżącą analizę eurosceptycznych wątków, które pojawiły się w trzech krajach podczas kampanii wyborczej do PE.
 
Cele projektu:
 
Analiza eurosceptycznych wątków (haseł, argumentów, profilu kandydatów je głoszących), które pojawią się w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Czechach i Niemczech
Stwierdzenie, jakiego typu argumenty polscy i czescy eurosceptycy wysuwają w kontekście bilansu 10lecia członkostwa tych krajów w UE.
Wskazanie na podobieństwa i różnice w działaniach i hasłach eurosceptyków w Polsce, Czechach i Niemczech
Analiza składu Parlamentu Europejskiego nowej kadencji pod kątem siły partii eurosceptycznych i możliwości ich wpływania na prace PE
Zainicjowanie debaty na temat występowania wątków eurosceptycznych w europejskich debatach i wyciagnięcie wniosków, co może to oznaczać dla rozwoju UE
Kontynuacja badań ISP na temat postrzegania przez Polaków i Niemców UE (badania sondażowe)
Partnerzy projektu:
  • Instytut Spraw Publicznych (Polska)
  • Centrum für angewandte Politikforschung (Niemcy)
  • EUROPEUM (Republika Czeska)
Etapy projektu:
1.      Prowadzenie monitoringu kampanii wyborczej pod katem występowania w niej haseł eurosceptycznych
2.      Napisanie raportu z badań
3.      Zorganizowanie debaty (jesień 2014)

Publikacje:

Euroscepticism in the 2014 Polish election campaign >>>

Kontakt:


Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego/Starszy Analityk
tel.:(48-22) 556 42 88
e-mail: agnieszka.lada@isp.org.pl
 


Projekt jest realizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) we współpracy z EUROPEUM
 
  
Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
 

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter