Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Czeska Prezydencja w oczach Polaków – ocena dokonań Czech podczas ich przewodnictwa w Radzie UE w 2009 roku (2009)


Cel projektu

Celem projektu jest ocena dokonań czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2009 roku z polskiej perspektywy. Przeprowadzone badania oraz zorganizowana w lipcu 2009 konferencja pozwolą na zainicjowanie debaty na temat osiągnięć Przewodnictwa oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, które posłużą przygotowaniom do polskiej Prezydencji.

Czechy są drugim krajem z grupy państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, sprawującym Przewodnictwo w Radzie UE. Prezydencja przypada na burzliwy okres kryzysu finansowego, energetycznego oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta wymaga od kraju przewodniczącego Wspólnocie wielu sprawnych i skoordynowanych działań, angażujących różnych partnerów oraz poszukujących skutecznych rozwiązań w wielu obszarach. Ponadto w Unii nadal trwa proces reform instytucjonalnych. Republika Czeska, jako jeden z niewielu krajów, które nie ratyfikowały jeszcze Traktatu z Lizbony, znajduje się w związku z tym jako Przewodniczący UE w szczególnie skomplikowanej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych, które są ważnym partnerem Unii, władzę objął natomiast nowy prezydent. Wypracowanie dobrych, partnerskich relacji z amerykańską administracją stanowi także istotne zadanie dla Czech. Obok tych wyzwań państwo to planuje realizowanie postawionych sobie celów Prezydencji – od prowadzenia intensywnej polityki klimatycznej, przez rozwijanie koncepcji Wschodniego Partnerstwa po znalezienie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Ocena, jak Czechy sprostają tym zadaniom, stanowi interesujące zagadnienie badawcze. Szczególnie ważna jest opinia polskich elit, które przygotowują się do pełnienia przez Polskę funkcji Przewodniczącego w Unii w 2011 roku. Obserwacja czeskich dokonań i wyciągnięcie z nich wniosków dla Polski może być cenną informacją dla osób odpowiedzialnych za proces polskich przygotowań.

Opinia Polaków może być także ważnym głosem w ogólnoeuropejskiej dyskusji na temat obecnej sytuacji w UE. Poznanie zdania na temat czeskich osiągnięć największego kraju, który przystąpił do Wspólnoty w 2004 roku, przygotowującego się jednocześnie do pełnienia Prezydencji, stanowić będzie interesujący wkład w debatę.

Przebieg projektu
1. Przygotowanie raportu z badań
Raport będzie miał na celu przedstawienie oceny polskich elit opiniotwórczych osiągnięć i porażek czeskiej prezydencji. Raport powstanie na podstawie monitoringu przebiegu Prezydencji, przeprowadzonego desk research oraz wywiadów pogłębionych.
W wywiadach pogłębionych o opinie poproszeni zostaną urzędnicy polskiej administracji rządowej, zajmujący się integracją europejską oraz przygotowaniami do sprawowania Prezydencji w Radzie UE przez Polskę, niezależni eksperci, politycy i dziennikarze.
2. Konferencja
Konferencja zorganizowana zostanie tuż po zakończeniu czeskiej Prezydencji w Radzie UE – na początku lipca 2009 roku.
Podczas konferencji przedstawiony zostanie raport z badań ISP. Autorzy zaprezentują zarówno opinie ekspertów, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, jak i wnioski z analizy materiałów zastanych. Omówią również rekomendacje dla polskiej administracji dotyczące przygotowań do sprawowania Prezydencji przez Polskę, które zostaną sformułowane na podstawie badań.
W drugiej części konferencji, podczas debaty panelowej, o komentarze poproszeni zostaną przedstawiciele polskiej administracji oraz niezależni eksperci.

Termin realizacji projektu
marzec – lipiec 2009

Projekt finansowany przez
Fundację im Heinricha Bölla w Warszawie

Projekt współfinansowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Kontakt
Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego/Analityk
tel: (+48 22) 556 42 88
agnieszka.lada (at) isp.org.pl

Publikacja
"Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskie - spojrzenie z Polski"

Konferencja
"Czeska Prezydencja w oczach Polaków – ocena dokonań Czech podczas ich przewodnictwa w Radzie UE w 2009 roku", 2 lipca 2009

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter