Poznaj nasz zespół

Prof. Irena Rzeplińska

Prof. Irena Rzeplińska

Profesor nadzwyczajny  w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 roku Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w INP PAN. Kierownik Studiów Doktoranckich w INP PAN. Kryminolog – prowadziła badania i publikowała na temat zachowań dewiacyjnych, przestępczości, w tym szczególnie przestępczości cudzoziemców, i polityki kryminalnej. Współredaguje najstarsze czasopismo kryminologiczne w Polsce – „Archiwum Kryminologii”. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW prowadzi wykłady z dwóch dziedzin: „Prawa Człowieka” i „Kryminologia”- ten ostatni jako wykład ogólnouniwersytecki. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od osiemnastu lat, uczestniczy, obecnie jako ekspert w Programie Bezpłatnej Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów; jest autorką publikacji z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców, współautorką opinii legislacyjnych do kolejnych zmian w ustawach o cudzoziemcach, współautorką wystąpień sygnalizacyjnych do organów administracji w kwestii naruszeń praw migrantów. W listopadzie 2010r. została zaproszona do udziału w Radzie Konsultacyjnej Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zapisz się do newslettera
Newsletter