Poznaj nasz zespół

Prof. Adam Rotfeld

Prof. Adam Rotfeld

Profesor nauk humanistycznych, badacz stosunków międzynarodowych, minister spraw zagranicznych (2005). Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem - SIPRI (1991-2002). Członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia (2006-2010). Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Członek Grupy Ekspertów mianowany przez Sekretarza Generalnego NATO powołanej do przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu ("Grupa Mędrców"). Osobisty Przedstawiciel Przewodniczącego OBWE do politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Członek Komisji przygotowującej nową inicjatywę bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wykładowca na uniwersytetach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Azji. Autor wielu prac z zakresu prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Prowadzi wykłady w Kolegium Europejskim (College of Europe) w Natolinie oraz w Akademii Dyplomatycznej. Członek wielu międzynarodowych rad naukowych.

Zapisz się do newslettera
Newsletter