O monitoringu

Jak działają lokalne systemy gospodarowania odpadami? Jak gminy radzą sobie z wymogami dotyczącymi segregacji odpadów? Z jakimi problemami się borykają? Jakie dobre praktyki można zaobserwować w obszarze gospodarki odpadami?


Na te i na inne pytania szukamy odpowiedzi w ramach monitoringu prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych przy współpracy wolontariuszek i wolontariuszy z całej Polski.

Monitoring realizowany w ramach projektu „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie” bazuje na wcześniejszych doświadczeniach działań monitoringowych prowadzonych przez ISP, m.in. prowadzonym przez nas monitoringu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych.

Spośród osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie, wyłoniliśmy grono 15 wolontariuszek/y, którzy z nami współpracują. Jest to grono zróżnicowane pod względem płci, wieku oraz miejsca zamieszkania: kilkoro jest na etapie studiów, a pozostałe osoby łączą wolontariat z życiem zawodowym. 

Nasi wolontariusze i wolontariuszki są obecni w 8 województwach w 11 gminach, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych, wiejskich gminach:
•    Gmina Budzyń (woj. wielkopolskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Koziegłowy (woj. śląskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Morawica (woj. świętokrzyskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Ostrzeszów (woj. wielkopolskie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Miasto Poznań (woj. wielkopolskie) – 3 wolontariuszki,
•    Gmina Miasto Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – 2 wolontariuszki,
•    Gmina Tomasz Mazowiecki (woj. łódzkie) – 1 wolontariuszka.
•    Gmina Tychy (woj. śląskie) – 1 wolontariuszka, 1 wolontariusz,
•    Gmina Żory (woj. lubuskie) – 1 wolontariusz.


 
Wolontariusze i wolontariuszki, pracując indywidualnie lub zespołowo, dokonują analizy stanu gospodarki odpadami w swojej gminie (lub w którymś z sąsiadujących samorządów). 

Monitoring ma na celu:
•    poznanie stanu lokalnego systemu gospodarowania odpadami,
•    identyfikację obszarów największych problemów w gospodarce odpadami w gminie,
•    sformułowanie propozycji rozwiązań w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy.

W ramach monitoringu nasi wolontariusze:
o    analizują dokumenty, w tym doroczne Analizy stanu gospodarki odpadami w gminach oraz sprawozdania do urzędów marszałkowskich,
o    realizują wywiady badawcze z osobami posiadającymi wiedzę na temat systemu gospodarki odpadowej, w tym z urzędnikami, radnymi, przedstawicielami instalacji, firm odpadowych czy lokalnymi działaczami społecznym i dziennikarzami.
o    Prowadzą obserwacje terenowe – obejmujące ocenę ogólnej estetyki w danej gminie, poziomu estetyki altan śmietnikowych oraz funkcjonowania poszczególnych elementów systemu gospodarowania odpadami, w tym np. instalacji, PSZOK itp.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter