Ekonomia szyta na miarę

Podziel się

Stare nowe innowacje społeczne (i sportowe)O co chodzi z tymi innowacjami? W piątek w nocy spadł pierwszy śnieg co było jednoznacznym sygnałem do ropoczęcia sezonu biegówkowego. Wyciągnęłam więc narty z piwnicy i ruszyłam w leśne ostępy. No i tak biegliśmy. Ja i powrót do natury, klasyka, tradycja. Natomiast spotkana na trasie pewna pani zobaczyła jednak we mnie pioniera nowoczesnych rozwiązań:  O, jakie pani promuje innowacyjne dyscypliny sportowe!

Hm?

Słowo innowacje społeczne weszło już na dobre do unijnej nowomowy i już pewnie nikomu oczy się nie świecą na jego dźwięk. A tak naprawdę chodzi o coś bardzo ważnego – znalezienie efektywnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed Polską i całą Europą, takich jak bezrobocie wśród młodych czy osób w wieku 50+. Do 21 grudnia można zgłaszać swoje pomysły projektów skierowanych na włączenie na rynek pracy osób nieaktywnych zawodowo w ramach konkursu organizowanego przez Komisję Europejską.

 


Projekty te mogą dotyczyć takich obszarów jak:

  • Tworzenie miejsc pracy wykorzystujących potencjał i dostosowanych do możliwości osób nieaktywnych zawodowo  np. osób z niepełnosprawnościami – taki był cel stworzenia przedsiębiorstwa społecznego Specialisterne zatrudniającego osoby z autyzmem w sektorze nowych technologii,
  • Kreowanie nowych technologii, nowych rynków, np. green economy – dobrym przykładem jest budownictwo z surowców naturalnych rozwijane przez grupę Cohabitat
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w tym np. franszyz społecznych

 

Więcej na temat samego konkursu i kryteriów oceny innowacji można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.
Zanim jury dokonana ostatecznego wyboru finaliści wezmą udział w warsztatach podczas których będą mogli skonsultować swoje pomysły z doradcami biznesowymi i dopracować zgłoszone w ramach konkursu projekty. Spośród finałowych projektów zostaną wyłonione najlepsze trzy, które otrzymają nagrodę  w wysokości 20 000 euro na zrealizowanie swojego pomysłu, a więc nie mało!


A o tym czemu same konkursy to dopiero połowa sukcesu i jakie działania powinna podjąć Komisja Europejska, aby skutecznie wspierac innowacje społeczne w artykule Chris Sigaloff, członkini Eucil Network, opublikowanym w Guardian.co.uk

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter