Ekonomia szyta na miarę

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Przedsiębiorczość społeczna po amerykańsku


Mark pisze swój policy paper dla ISP i opowiada o przedsiębiorczości społecznej w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że Amerykanie patrzą na przedsiębiorczość społeczną znacznie szerzej niż my. I tak, poza inicjatywami o charakterze prozatrudnieniowym, do sektora przedsiębiorstw społecznych zaliczane są przedsięwzięcia non-profit, których celem jest znalezienie rozwiązań dla wyzwań takich jak np. organiczony dostęp niektórych grup społecznych do szkolnictwa wyższego .

A najlepsze rozwiązania to takie, którę będą mogły zostać upowszechnione na szeroką skalę. Z tego względu też, jednym z kryteriów otrzymania wsparcia przez przedsiębiorstwo społeczne w USA, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych (np. venture philantropy), jest duża dostępność proponowanej przez przedsiębiorstwo społeczne usługi czy produktu.

Jednym z przykładów amerykańskiego przedsiębiorstwa społecznego działającego w obszarze edukacji jest portal edukacyjny Coursera. Portal założony przez pracowników akademickich najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych oferuje darmowy dostęp online do ponad 200 kursów  z różnych dziedzin nauki.Pod adresem www.coursera.org znajdziemy pełen katalog kursów od wykładów na temat współeczesnej literatury amerykańskiej po zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności budowania argumentacji dla własnych przekonań. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości rozwoju edukacyjnego dla wszystkich zainteresowanych osób poprzez dostęp do bezpłatnych kursów uniwersyteckich. Technologia opracowana przez Coursera umożliwia nabywanie wiedzy oraz kompetencji przez szerokie grono odbiorców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Twórcy portalu przekonują, że zwiększenie dostępu do bezpłatnej edukacji nie tylko wpływa pozytywnie na rozwój osobisty i wzmocnienie szans na rynku pracy uczestników kursów, ale także na poprawę życia ich rodzin i społeczności w których żyją.

A jak działa portal w praktyce? Zgodnie z założeniami dostęp do kursów jest darmowy. Jednak gdy wgryzłam się w regulamin korzystania z kursów okazało się, że jeżeli będę chciała wykupić dostęp do dodatkowych materiałów, trzeba będzie już za nie zapłacić. Regulamin jednak od razu nas uspokaja, że wszystkie opłaty przekazane przez słuchaczy są przeznaczane na rozwój portalu.

A więc...szukamy ciekawych kursów!

Zapisz się do newslettera
Newsletter