Beyond Us and Them. Podcast o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
W czasach wzrastającej polaryzacji społecznej i politycznej obserwujemy też pogłębianie się zjawiska radykalizacji oraz upowszechnianie poglądów ekstremistycznych. W poszczególnych państwach, także europejskich, władze próbują na różne sposoby temu przeciwdziałać. Wiele jest jeszcze jednak do zrobienia w odpowiedzi na już widoczne wyzwania, a na horyzoncie widać nowe. Wszystkim tym zjawiskom przyglądamy się w serii podcastów, w których rozmawiamy z osobami badającymi te wyzwania lub starającymi się im przeciwdziałać w różnych częściach Europy. Razem z nimi próbujemy lepiej zrozumieć procesy podminowujące funkcjonowanie demokratycznych społeczeństw oraz wskazać konkretne rozwiązania pozwalające powstrzymać dalsze pogorszenie sytuacji. Zapraszamy!
 
  • Rasha Nagem z francuskiej organizacji Les Militants des Savoirs opowiada w nim analitykowi ISP, Filipowi Pazderskiemu, o emocjach i potrzebach ludzkich, na których grają w sieci rekruterzy z grup ekstremistycznych. Wyjaśnia czemu młodzi ludzie mogą łatwo ulec tym działaniom i wejść w proces radykalizacji podczas aktywności online. Pokazuje też, jak można wykorzystać gry komputerowe oraz wspólną pracę nad filmem dezinformującym o światowym spisku za pomocą „chińskiego makaronu”, by budować wiedzę i uwrażliwić młodych ludzi na wyzwania, z którymi mogą się spotkać w sieci.

 
  • Francesco Ragazzi z uniwersytetu w Leiden opowiada Filipowi Pazderskiemu o przeciwdziałaniu radykalizacji w europejskich szkołach. Podkreśla szczególnie zagrożenia płynące z prób identyfikacji przypadków radykalizujących się młodych ludzi, związane z naruszeniem praw człowieka. Stawia pytania o granice wchodzenia przez pracowników edukacyjnych w rolę policji oraz zmiany filozofii ścigania przestępstw, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na przewidywanie, kto dopiero może je popełnić. Wskazuje przy okazji, że starając się w ten sposób chronić przed przemocą ze strony osób zradykalizowanych, podważających nasze wolności i prawa osobiste, sami możemy decydować się na ich oddanie organom ścigania…
  • Rozmowa z Patricią Hladschik, dyrektorką Austriackiego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Szkołach, o tym, że edukacja, w tym obywatelska, nie służy do gaszenia pożarów, ale prowadzona systematycznie buduje solidne podstawy do przeciwdziałania radykalizacji i ekstremizmowi w społeczeństwie. Czasem proste i sprawdzone metody nauczania są też lepsze od bardzo finezyjnych nowinek. Należy jednak pamiętać przy tym o przygotowaniu samych edukatorów, którzy powinni zastanawiać się nad własnymi kompetencjami do pracy z takimi trudnymi tematami. Dyskutujemy też, jak mogą uzupełniać się w społecznościach lokalnych z pracownikami socjalnymi.
 
  • Nathalie Paton z École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHES) w Paryżu w rozmowie z Filipem Pazderskim opowiada, jak prawicowi oraz islamscy ekstremiści w Europie wykorzystują media społecznościowe do radykalizacji odbiorców produkowanych przez siebie treści. Opisuje różnice w aktywności online każdej z tych grup, międzynarodowe relacje między ich przedstawicielami oraz kim są najważniejsi influencerzy w tych środowiskach. Pokazuje też, jak aktywność tych grup uławiają algorytmy kierujące mediami społecznościowymi i zastanawia się, jak temu przeciwdziałać.


 
  • Matjaž Gruden, Dyrektor ds. uczestnictwa w procesach demokratycznych Rady Europy, opowiada Filipowi Pazderskiemu, jak w jego organizacji uświadomiono sobie, że do funkcjonowania demokracji nie wystarczą same instytucje, ale potrzeba też ufających im i potrafiących je wykorzystać ludzi. Tłumaczy też czym jest „szwajcarski nóż oficerski dla edukacji na rzecz kultury demokratycznej” oraz opisuje inne rezultaty prac podjętych w Radzie Europy, zapraszając do skorzystania z platformy LEMON (www.coe.int/lemon) i programu DISCO. 
  • Rozmowa z Markusem Pausch’em z uniwersytetu w Salzburgu o pozytywnych i negatywnych dla demokracji aspektach procesu polaryzacji oraz jego wpływie na radykalizację społeczną. Profesor wyjaśnia, jak te zjawiska wyglądają w Austrii, co się tam robi w odpowiedzi na nie na poziomie lokalnym i czemu potrzeba „niespodziewanej życzliwości” okazywanej przez osoby wykonujące pracę socjalną szczególnie zbuntowanej młodzieży…

>

 
  • Dr Łukasz Jurczyszyn opowiada o roli pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu radykalizacji. Podkreśla potrzebę budowania przez nich relacji z młodymi ludźmi w sieci, także na stronach promujących treści radykalne. Wskazuje też na konieczność prowadzenia działań w społecznościach lokalnych, w tym w odnowionych centrach aktywności czy domach kultury. 

Podcast “Beyond Us and Them” was developed in the project "Resilience through Education for Democratic Citizenship" (REDE), implemented in the programme "Democratic and Inclusive School Culture in Operation" (DISCO) of the European Commission and the Council of Europe.

Zapisz się do newslettera
Newsletter