Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Zbadamy sytuację pracowników w sektorze usług outsourcingowych


Właśnie rozpoczynamy projekt dotyczący dialogu społecznego w outsourcowanych usługach. Ten innowacyjny projekt  dotyczy zagadnień, które do tej pory nie były przedmiotem zbyt wielu badań w Europie.

Natomiast dynamiczny rozwój usług outsourcingowych w zglobalizowanej gospodarce pociąga za sobą konieczność analizy kształtowania się stosunków między pracodawcami i pracownikami. W szczególności istotnym zagadnieniem jest występowanie i charakter układów zbiorowych czy szerzej rokowań zbiorowych.

Zjawisko rozwijania się usług outsourcingowych rozmywa granice sektorów w gospodarce np.: usługi cateringowe czy informatyczne są świadczone na potrzeby niemal wszystkich sektorów. Pojawiają się z jednej strony duże firmy działające ponadsektorowo (np.: Business Process Outsourcing, Shared Servicess Centres, Facility Management Companies), a z drugiej freelancerzy czy samozatrudnieni przez co obserwować można fragmentację rynku pracy.

Usługi te pojawiają się nie tylko ze względu na potrzebę specjalizacji dostarczania rynkowi kompleksowych usług, ale również służą także optymalizacji kosztów i zarządzania personelem. Outsourcing przekracza nie tylko tradycyjnie rozumiane granice sektorów, ale również granice państw – np.: call centres zlokalizowane w Krakowie świadczą usługi dla wielu krajów w Europie i na świecie.

Nowym zjawiskom gospodarczym i w obszarze dialogu społecznego towarzyszy również wykuwanie nowego języka badawczego, którym możliwe jest opisywanie tych zjawisk. Liczymy na to, że projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie kluczowych ośrodków analitycznych stosunków pracy w Europie : Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (lider), Uniwersytet w Durham, Amsterdamski Instytut Zaawansowanych Studiów nad Pracą (AIAS), Uniwersytet w Teramo, Instytut Spraw Publicznych, będzie w stanie sprostać temu ambitnemu zadaniu.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.
Zapisz się do newslettera
Newsletter