Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wizerunek Polski i Polaków w Holandii. Główne wnioski z badania


Wizerunek typowego Polaka w oczach uczestników badania jest neutralny lub pozytywny. Co więcej, typowi Polacy i Holendrzy są do siebie podobni, szczególnie pod względem cech takich jak zdyscyplinowanie, aktywność oraz życzliwość.


Pomimo, iż obydwie nacje uznawane są za pracowite, to jednak Polacy w opinii badanych wykazują większe zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Tym, co – zdaniem badanych – różni Polaków i Holendrów jest stosunek do kwestii religijnych. Typowy Polak uznawany jest przez badanych za osobę raczej religijną, co odbiega od opinii o typowym Holendrze. Najbardziej wyraźną różnicą jest jednakże poziom wykształcenia. Typowy Holender postrzegany jest jako lepiej wykształcony od typowego Polaka.

Z badania wyłania się odmienny stosunek Holendrów do Polaków w porównaniu do ogółu migrantów zamieszkujących Holandię. Znacząca większość badanych (74%) stwierdziła, że styl bycia oraz tradycje migrantów zdecydowanie różnią się od tych, jakie charakteryzują Holendrów. Ponadto, 62% badanych uznała, że migranci i Holendrzy różnią się zdecydowanie ze względu na wyznawany system wartości i światopogląd. Różnice dotyczą również w ich mniemaniu  środowiska pracy - nieco ponad połowa Holendrów (55%) uważa, że migranci różnią się od nich w zakresie etyki zawodowej i stosunku do wykonywanej pracy.

O tym, z czym kojarzą się Holendrom Polacy i o zaskakującym obrazie jaki wyłania się z opinii Holendrów o Polsce, można przeczytać tutaj, w pełnej wersji tekstu: wnioski z badania>>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter