Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

W Senacie RP o koniecznych zmianach w prawie wyborczym


Dr Jarosław Zbieranek – kierownik Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych ISP na seminarium eksperckim, które odbyło się 3 października 2012 roku w Senacie RP, przedstawił i omówił postulaty koniecznych zmian w prawie wyborczym.

Uczestnicy spotkania: parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji (m.in. PKW, RPO, OBWE) oraz eksperci zarysowywali najważniejsze kierunki i priorytety rozpoczynających się prac nad nowelizacją Kodeksu wyborczego. 

Instytut Spraw Publicznych od wielu lat prowadzi badania nad szeroko pojętą problematyką wyborczą – przygotowując m.in. ekspertyzy prawne, założenia ustaw, analizy socjologiczne, publikując raporty i policy-briefs. W najbliższym czasie planowane są nowe publikacje ISP dotyczące m.in. problematyki finansowania kampanii wyborczych oraz partii politycznych (październik 2012), regulacji kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie (październik 2012), a także mechanizmów kwot płci na listach wyborczych (grudzień 2012).
 
W listopadzie 2012 roku swoją premierę będzie miał raport „Wyborca 2.0. Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych” przedstawiający wyniki badań i rekomendacje dotyczące młodych obywateli.


Zapisz się do newslettera
Newsletter