Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Unijny budżet w czasach kryzysu – debata Instytutu Spraw Publicznych oraz fundacji im. F. Eberta (24.04.2012)


Ustalenie budżetu na lata 2014-2020 oraz kwestia własnych dochodów UE to dwa główne wyzwania stojące przed Unią Europejską według prof. Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego (EPP), która była gościem debaty zorganizowanej przez ISP oraz fundację im. F. Eberta.

W przekonaniu prof. Hübner „najważniejszym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest wzrost, który z różnych powodów szwankuje w Europie”. Budżet europejski to jedyne fundusze publiczne, mogące służyć do jego pobudzania. Ponadto stanowi on dźwignię, przyciągającą kapitał prywatny oraz jest instrumentem kształtującym strukturę inwestycji, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

W opinii prof. Hübner, rola Parlamentu Europejskiego w decydowaniu o wieloletnim budżecie unijnym znacząco wzrosła, zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego. Jak zauważyła posłanka, od nowego okresu rozliczeniowego nastąpi jakościowa zmiana znaczenia wieloletnich ram finansowych – nowy budżet nie będzie stanowił jedynie rekomendacji dla Unii Europejskiej, ale będzie prawnie wiążącym instrumentem. Zdaniem prof. Hübner Parlament Europejski dostrzega w tym pewne niebezpieczeństwo, gdyż budżet stanie się mniej elastyczny. Elastyczność ta polega obecnie na „możliwości przesuwania i utrzymywania części pieniędzy poza budżetem”, a jej ograniczenie może przyczynić się do zmniejszenia efektywności Unii. Temat ten stanowi jeden z obszarów negocjacyjnych między Parlamentem i Radą.

W obszarze negocjacji znajduje się również wysokość przyszłego budżetu unijnego. Parlament Europejski opowiada się za 5 procentowym wzrostem budżetu i 2 procentami na inflację. W Radzie zaś, jak zauważa Danuta Hübner, ścierają się dwie opcje: grupa płatników netto, która optuje za zmniejszeniem budżetu o średnio 100 mld euro oraz grupa opowiadająca się ustaleniem budżetu na takim poziomie, by był on efektywny ekonomicznie. Parlament planuje przygotować w maju br. rezolucję w tej sprawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dwie najnowsze publikacje Instytutu Spraw Publicznych na temat polskich posłów do Parlamentu Europejskiego:

- „Nie tylko polityka zagraniczna. Polacy w Parlamencie Europejskim na półmetku 7. kadencji", Melchior Szczepanik, Jacek Kucharczyk (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

- „Europoseł w sieci”, Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

Zapisz się do newslettera
Newsletter