Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Relacja z dyskusji o dylematach wielokulturowości, 7.11.2011 r.


Czy integracja migrantów, spójność społeczna i bezpieczeństwo publiczne muszą się wykluczać? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań szukali eksperci zaproszeni do debaty ISP poświęconej dylematom wielokulturowości zorganizowanej w ramach projektu Polskie Forum Integracyjne II 7 listopada 2011r.

W problematykę seminarium wprowadził gości dr Jacek Kucharczyk. Gościem specjalnym był prof. Charles Husband, socjolog z Centrum Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu w Bradford. Swój godzinny wykład prof. Husband rozpoczął od przedstawienia zarysu wydarzeń historycznych, które przyczyniły się do procesu kształtowania społeczeństwa wielokulturowego w Wielkiej Brytanii oraz narodzin idei wielokulturowości.

Szczególną uwagę poświęcił wpływom brytyjskiego imperializmu, systemu klasowego oraz kilku wydarzeniom, m.in. atakowi na World Trade Center z 11 września 2001 r. i zamachom terrorystycznym w londyńskim metrze z 7 lipca 2005 r., które – jego zdaniem - bezpośrednio sprowokowały dyskusję na temat polityki brytyjskich władz wobec mniejszości muzułmańskich. W dalszej części wykładu dostarczył dowodów na to, że równoczesna implementacja polityki spójności społecznej i polityki przeciwdziałania terroryzmowi nie jest możliwa i może doprowadzić jednynie do wykluczenia cudzoziemców, a nie ich efektywnej integracji.

Obecnie, jak dowiódł prof. Husband, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w wielu innych krajach europejskich, jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz integracji migrantów ze społeczeństwem przyjmującym, stanowi wielkie wyzwanie dla władz zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.  
 
Wykład prof. Husbanda został opatrzony komentarzem dwóch ekspertek: prof. Moniki Płatek z Instytutu Prawa Karnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Ireny Rzeplińskiej z Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Liczne przykłady problemów, z jakimi borykają się cudzoziemców w krajach europejskich, w tym także w Polsce, oraz analiza relacji: społeczeństwo przyjmujące vs. migranci wzbudziła duże zainteresowanie zebranych i sprowokowała żywą dyskusję na temat istoty integracji cudzoziemców oraz pojęcia współczesnego społeczeństwa wielokulturowego. W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób.
 
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Projektu Polskie Forum Integracyjne II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter