Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Raport Smart Power – Ways of Enhancing the Council of Europe’s Impact


Raport grupy roboczej z udziałem Jacka Kucharczyka, prezesa ISP, formułuje propozycje wzmocnienia pozycji Rady Europy w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej.

Opublikowany w styczniu tego roku w Strasburgu raport sugeruje szereg rozwiązań, jako receptę na zmierzenie się przez Radę Europy ze stojącymi przed nią wyzwaniami. Jest to m.in. wykorzystywanie jej inteligentnej siły („smart power”) i rekompensowanie braku twardych form nacisku wywieraniem wpływu na politykę międzynarodową poprzez perswazję, kreatywność, czy stosowanie systemu zachęt w stosunku do państw członkowskich.
 
Istotna z punktu widzenia Jacka Kucharczyka i pozostałych ekspertów jest również większa proaktywność Rady, pełnienie przez nią roli forum dialogu i konsultacji dla państw, rządów i społeczeństw, wprowadzenie w życie i stosowanie realnych, choć raczej miękkich sankcji, czy wzmocnienie współpracy instytucjonalnej z Unią Europejską oraz pewne zmiany wewnętrzne samej instytucji. Przy czym godny podkreślenia jest fakt, że propozycje zawarte w raporcie nie ograniczają się jedynie do nakreślenia kierunków zmian. Autorzy proponują konkretne rozwiązania oraz narzędzia.
Raport jest wynikiem szerszej inicjatywy Rady Europy oraz 26 europejskich think tanków, w tym Instytutu Spraw Publicznych. W grudniu 2013 r. na spotkaniu sekretarza generalnego Rady Thorbjørn Jagland’a z przedstawicielami wspomnianych organizacji zdecydowano o konieczności zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz postanowiono stworzyć trzy, niemal równolegle do siebie pracujące, grupy robocze. Zadaniem każdej, złożonej z maksymalnie pięciu ekspertów z zaangażowanych think tanków, było skupienie się na rozpatrzeniu konkretnego zagadnienia, zidentyfikowanego jako mające kluczowe znaczenie dla Rady Europy w perspektywie najbliższych lat. W perspektywie długofalowej inicjatywa ta ma wpisywać się w zainicjowany przed Dyrekcję ds. Planowania Polityki program zacieśniania współpracy między tą instytucją, a środowiskiem naukowym i akademickim. 

Zapisz się do newslettera
Newsletter