Protesty rolników w Polsce. Czy na pewno chodzi o politykę UE? [KOMENTARZ]
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Protesty rolników w Polsce. Czy na pewno chodzi o politykę UE? [KOMENTARZ]


Wczoraj w całej Polsce odbywały się protesty rolników między innymi pod hasłem sprzeciwu wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Pytanie, czy na pewno chodzi o politykę Unii Europejskiej?


Od kilku lat przyglądamy się postawom i nastrojom rolników. Rozmawiamy z nimi. I problemem nie jest Europejski Zielony Ład sam w sobie, ani przepisy, które premiują ochronę środowiska i klimatu. 

1.    Badania pokazują dużą otwartość rolników i rolniczek na wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku i klimatowi. 60% badanych opowiada się za uzależnieniem dopłat unijnych dla rolników od ich dbałości o klimat i środowisko. 

2.    Zdecydowana większość badanych rolników opowiada się m.in. za wspieraniem rolnictwa ekologicznego (80%), stosowaniem płodozmianu, dbałością o różnorodność biologiczną (73%) czy przechodzeniem na odnawialne źródła energii (66%).  Prawie połowa jest też za ograniczaniem hodowli przemysłowej. 

3. Rolnicy widzą problem degradacji środowiska, przenawożenia, uzależnienia od stosowania środków chemicznych i pogarszania się jakości żywności. 

Ale istnieje wyraźny rozdźwięk między gotowością do zmian a praktykami stosowanymi w gospodarstwach. Dlaczego?
 
  • Funkcjonowanie na granicy opłacalności, niestabilność sytuacji, problemy finansowe, słaba pozycja względem handlu czy przetwórstwa, konkurencja ze strony dużych gospodarstw, sprawiają, że sprawy ochrony środowiska schodzą na dalszy plan, a jednym z najważniejszych celów staje się przetrwanie.
     
  • Problemem jest zagubienie w gąszczu zmieniających się przepisów, niezrozumienie sensu poszczególnych rozwiązań. 
     
  • Rolnicy nie znają rozwiązań dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Nie wiedzą, jakie zaszły zmiany. Oczekują, że informacje będą łatwo dostępne, przekazywane im w sposób jasny, zrozumiały i przystępny ze wskazaniem także na to, co się zmienia.
 
I te wyzwania rzeczywiście wymagają pilnych działań i reakcji nowych władz. Tak długo jak doradztwo rolnicze będzie słabe, małym i średnim rolnikom będzie trudno utrzymać siebie i swoje rodziny z rolnictwa, tak długo będziemy mieli problem w rolnictwie z troską o środowisko i z jakością żywności.

Nie ma żywności dobrej jakości bez zdrowych ekosystemów – gleby, wody, bioróżnorodności. Ich ochrona leży w naszym dobrze pojętym interesie. I w interesie rolników. Od jakości ekosystemów zależą też plony i zyski.

Zapraszamy do zapoznania sią z prezentacją zawierającą wynikami badań rolników. A już za kilka tygodni opublikujemy pełny raport z badań. 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter