Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Poszukujemy praktykantów do zadań organizacyjno-zarządczych w projekcie NIEM


                 


Instytut Spraw Publicznych poszukuje praktykanta/tki do zadań organizacyjno-zarządczych w projekcie KRAJOWY MECHANIZM EWALUACJI INTEGRACJI. MONITORING I POPRAWA INTEGRACJI BENEFICJENTÓW OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ (NIEM).

 
Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu

Podstawowe zadania:

-        pomoc przy organizacji i obsłudze spotkań Programu Polityki Migracyjnej, zaplanowanych na pierwszy kwartał 2018 r. w Polsce w ramach międzynarodowego projektu „National Integration Mechanism. Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection” (NIEM
-        rozwijanie bazy danych międzynarodowego projektu NIEM
-        formułowanie oficjalnych pism i listów dotyczących organizacji ww. spotkań (j. polski oraz j. angielski), prowadzenie korespondencji elektronicznej (j. polski oraz j. angielski),
-        systematyczne dokumentowanie realizowanych czynności i zadań,
-        uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektu NIEM,
-        obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania:

-        ukończony II rok studiów,
-        chęć rozwijania kompetencji w zakresie organizacji międzynarodowych wydarzeń oraz zarządzania i administrowania projektem,
-        dyspozycyjność (min. 20 godz. tygodniowo),
-        płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-        obsługa komputera (MS Office), umiejętność wyszukiwania informacji w internecie,
-        dokładność i skrupulatność,
-        komunikatywność.

Oferujemy:

-        ciekawy program praktyk w renomowanym polskim think tanku przez okres trzech miesięcy,
-        indywidualną opiekę Koordynatora Projektu,
-        zaświadczenie o odbyciu praktyk, w tym możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Planowany termin rozpoczęcia praktyk: 8 stycznia 2018 r.

Praktyki są bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym do dnia 20 grudnia 2018 r. br. na adres: isp@isp.org.pl.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: praktyka w PPM – ścieżka organizacyjno-zarządcza.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


Zapisz się do newslettera
Newsletter