Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Oferta pracy | Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).

 
Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.
 
 • Ogólna koordynacja projektu
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
 • Zakup towarów i usług zgodnie z procedurami udzielania zamówień (zapytania ofertowe)
 • Przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu
 • Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z zarządzaniem projektem oraz kwalifikowalnością kosztów
 • Stała komunikacja z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji projektu
 • Bieżąca współpraca z polskim zespołem projektowym odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych: w tym m.in.: Krajowym Specjalistą ds. Rzecznictwa, specjalistą ds. Networkingu i Krajowej Koalicji, Redaktorem Refugee Integration Tool oraz personelem zaangażowanym w działania badawcze
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów
 • Bieżący kontakt z przedstawicielami DG HOME Komisji Europejskiej oraz UNHCR w Warszawie i Budapeszcie
WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem, w szczególności w obszarze migracji, azylu, polityki społecznej, itp.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu)
 • Bardzo dobra znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office- w szczególności programu Excel
 
OFERUJEMY
 
·         Możliwość zatrudnienia na umowęo pracę  na czas trwania projektu, tj. 31.12.2021
·         Pracęw międzynarodowym zespole
·         Duże możliwości rozwoju zawodowego
·         Miejsce pracy: Warszawa
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. 

Przyjmowania zgłoszeń: do 03.09.2017

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 04.09.2016 - 08.09.2016.
 
Stanowisko dostępne od 15.09.2017.
 
Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter