Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konkurs grantowy Programu Obywatel i Prawo VI


Instytut Spraw Publicznych ogłasza kolejną, szóstą edycję konkursu grantowego Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Głównym celem Programu „Obywatel i Prawo VI" jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

W drodze konkursu zostaną przyznane granty wyspecjalizowanym, doświadczonym organizacjom pozarządowym, udzielającym bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich najbardziej potrzebującym klientom indywidualnym. Maksymalna wysokość dotacji dla pojedynczej organizacji wyniesie 36 000 złotych. więcej>>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter