Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konferencja podsumowująca projekt Model Współpracy


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY kończącą partnerski projekt systemowy pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, realizowany w ramach POKL, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 lutego br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W pierwszym dniu będą prezentowane najważniejsze produkty i rezultaty projektu, w drugim odbęda się warsztaty dotyczące modelowej współpracy międzysektorowej.

Rejestracja na konferencję (prowadzi Sieć SPLOT)


Projekt „Model współpracy…” realizowany był przez Departament Pożytku Publicznego w MPiPS (Lider projektu), Instytut Spraw Publicznych, Związek Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Sieć SPLOT.

Informacje o projekcie
Zapisz się do newslettera
Newsletter