Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jaki jest stan partycypacji publicznej w Polsce?


Instytut Spraw Publicznych we współpracy z firmą Quality Watch, przystąpił do realizacji badań diagnozujących partycypację publiczną, tj. uczestnictwo obywateli w życiu lokalnej wspólnoty. Badania realizowane są w ramach projektu „Decydujmy razem”.


Dzięki badaniom dowiemy się nie tylko, jakie mamy możliwości włączania się w podejmowanie decyzji publicznych, ale też jak oceniamy różne formy partycypacyjnego rządzenia i jaka jest nasza gotowość do poświęcenia czasu wolnego na rzecz naszych społeczności lokalnych i instytucji zaspokajających nasze lokalne potrzeby, jak szkoły czy biblioteki.

Badania ilościowe zostaną przeprowadzone w 200 gminach w Polsce, a ich uczestnikami będą przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy gmin, dzięki czemu diagnoza obejmować będzie wszystkie strony zaangażowane w proces podejmowania decyzji publicznych.

Diagnoza stanu partycypacji stanie się punktem wyjścia dla popularyzowania, umacniania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na większe zaangażowanie władz i obywateli we współpracę w tworzeniu polityk publicznych, co jest jednym z głównych celów projektu „Decydujmy razem”. 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawimy podczas konferencji w pierwszym kwartale przyszłego roku i zaprezentujemy w publikacji podsumowującej prowadzone przez nas prace. Rezultatem badań będzie również powstanie uniwersalnego, szeroko dostępnego, bezpłatnego narzędzia w wersji elektronicznej do samodzielnej diagnozy i monitorowania stanu partycypacji w gminach.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu i profilu projektu na Facebooku .


Projekt „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”, współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Zapisz się do newslettera
Newsletter