Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak powinien wyglądać system wsparcia przedsiębiorczości społecznej?


Dostosowanie usług do potrzeb beneficjentów, konieczność koordynacji na poziomie centralnym oraz jednolite wymagania wobec podmiotów wstępujących do systemu to główne rekomendacje dla systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej przedstawione przez uczestników seminarium „Jakie są perspektywy rozwoju systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej?”, które odbyło się we wtorek, 19 listopada.

Podczas seminarium, Wojciech Jagielski, ekspert do spraw przedsiębiorczości zaprezentował główne wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej na podstawie oceny systemu KSU (Krajowy System Usług) i systemu ROEFS (Regionalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej).

Według niego, bardzo ważne jest zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, a nie na rozwój infrastruktury. Nie można także zapominać o tym, aby system wsparcia był przejrzysty i czytelny dla wszystkich.

- Bardzo ważne jest skoordynowanie działań prowadzonych w ramach KSU i ROEFS oraz kierowanie tymi działaniami na poziomie centralnym, jednak z pozostawieniem znacznej swobody dla regionów – uważa Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Joanna Odolińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła, że bardzo ważna jest elastyczność, to znaczy reagowanie na to jakie są wymagania rynku i potrzeby beneficjentów.

- Musimy pamiętać, że najlepiej wspierać to, co  tworzone jest oddolnie. Kreowanie czegoś odgórnie, a następnie wspieranie tego jest bezsensowne. Co równie ważne, system powinien być współtworzony wraz z tymi podmiotami, których on dotyczy – dodał Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP.

Uczestnicy spotkania zaznaczali również, że choć możemy wiele czerpać zarówno z systemu KSU jak i ROEFS, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z zupełnie innymi beneficjentami, którzy mają odmienne potrzeby.
 

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Działanie 1.2 Wsparcie systemów instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter