Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Integracja międzykulturowa studentów. Relacja z warsztatów.


W ramach projektu „Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”, przewidziany jest cykl szkoleń dla studentów z państw spoza Unii Europejskiej. Wśród nich wyróżnić można warsztaty adaptacji kulturowej, międzykulturowe i z wiedzy prawnej i obywatelskiej.
 
 
Dnia 19-20 maja odbyły się warsztaty adaptacji kulturowej. Szkolenie zgromadziło różnorodną grupę studentów i obejmowało różne aspekty dotyczące adaptacji kulturowej, źródeł i konsekwencji stereotypów oraz metody rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic kulturowych.
Umiejętności nabyte w trakcie dwudniowego szkolenia wzbogaciły wiedzę uczestników i pozwoliły na refleksję nad aspektem międzykulturowości w codziennym życiu..
 
Niespełna dwa dni później, 22-23 maja, w siedzibie ISP odbyły się kolejne warsztaty dla studentów. Tym razem szkolenie międzykulturowe przeznaczone było dla uczestników zarówno z krajów spoza Unii Europejskiej, jak i Polski. Podczas warsztatów beneficjenci zapoznali się i z teorią dotyczącą odmienności i podobieństw występujących w różnych kulturach. Warsztat przyczynił się do rozwoju kompetencji kulturowej i spojrzenia z innej perspektywy na  własne cechy i zachowania w codziennym życiu. Wspaniała atmosfera zajęć sprzyjała integracji w międzykulturowym środowisku.
 
https://flic.kr/s/aHsjYEEAeJ
 

 
W ramach projektu zaplanowane są kolejne szkolenia dla studentów nie będących obywatelami Unii Europejskiej: Warsztaty Międzykulturowe, Adaptacji kulturowej oraz z Wiedzy Prawnej i Obywatelskiej.
Informacji na temat szkoleń i warsztatów udziela Dominika Potkańska z Programu Polityki Migracyjnej ISP, e-mail: dominika.potkanska@isp.org.pl, tel. 22 556 42 70.


Projekt „Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego” jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter