Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Cztery lata projektu Decydujmy razem - nie można mówić o dobrym rządzeniu bez partycypacji


- Może niewielu z nas jeszcze to pamięta, ale kiedy rozpoczynaliśmy prace w projekcie Decydujmy razem, nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi z tą partycypacją publiczną, co oznacza to pojęcie…tak naprawdę to był obszar zupełnie nierozpoznany – mówi Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka projektu Decydujmy razem w Instytucie Spraw Publicznych. - Teraz jest zupełnie inaczej. Wiemy, że nie można mówić o dobrym rządzeniu bez partycypacji.


30 czerwca, po ponad 4 latach kończy się realizacja tego kilkuletniego projektu. Dziękujemy wszystkim za wieloletnią wspólną pracę, za zaangażowanie i pomoc!

W ramach projektu Instytut Spraw Publicznych był odpowiedzialny za działalność monitoringowo-badawczą. Przez kilka ostatnich lat regularnie informowaliśmy o zmianach w prawie związanym z partycypacją publiczną, publikując za pomocą Biuletynu Kompas łącznie około 300 tekstów informacyjnych. Badaliśmy działania wdrożeniowe prowadzone w samorządach lokalnych. Przeprowadziliśmy diagnozę partycypacji publicznej w Polsce. Wydaliśmy dziewięć książek, sześć numerów „Analiz i Opinii”. Przygotowaliśmy Licznik Partycypacji Publicznej – pierwsze interaktywne narzędzie do samodzielnej oceny współpracy władz lokalnych z mieszkańcami w danej gminie.

W ramach projektu 108 samorządów przetestowało dwie metody włączania obywateli w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. Wspierało ich 133 animatorów, 29 doradców i animatorów subregionalnych. 7850 osób pracowało w zespołach partycypacyjnych, przygotowując dokumenty strategiczne i planistyczne. Prawie 10 tysięcy mieszkańców wzięło udział w warsztatach i seminariach. Partnerstwo wydało ponad 50 publikacji. Zrealizowało ponad 40 filmów promocyjnych i edukacyjnych. Zorganizowało 17 cyklicznych seminariów w wielu miastach Polski.

Projekt „Decydujmy razem” zrealizowany był wspólnie przez partnerstwo siedmiu podmiotów: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Lider Partnerstwa), Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Fundusz Współpracy.
Zapisz się do newslettera
Newsletter