Mapa strony
ISP w mediach
Polska Agencja Prasowa: - To gest, który przypieczętowuje fakt, że 10 lat po rozszerzeniu UE to już nie jest stara czy nowa Unia, tylko po pros ...
więcej»
Zapraszamy
Jeden Region, Wiele Historii
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa Polska 29 października 2014, 09:00
Tagi: Rozszerzenie UE
Niemiecka polityka wschodnia – obawy, interpretacje, fakty
Centrum konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa 13 października 2014, 11:00
Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014 - szanse i wyzwania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 6 października 2014, 10:00

Polecane Analizy i Opinie
PDF
Analizy i Opinie nr 142. Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem.  Sylwia Kotecka.
PDF
Numer specjalny Analiz i Opinii 8/2014. Obywatele współdecydują. Prawo w praktyce. Anna Krajewska.
PDF
Numer specjalny Analiz i Opinii 7/2014. Między zainteresowaniem a zaangażowaniem – aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce. Anna Olech.
PDF
Analyses & Opinions No. 19/138 December 2013. The 2014 elections to the European Parliament in Poland. What should be done to avoid low voter turnout again? Anna Jezierska, Agnieszka Łada.
PDF
Analyses & Opinions No. 18/136 October 2013 Domestic challenges in Ukraine: implications for the EU. Grzegorz Gromadzki, Susan Stewart.
Infografika. Dekada w UE - perspektywa samorządów
Kampanie społeczne

Szczegóły publikacji

Bezdomność uchodźców w Polsce – wyniki badania pilotażowego
Kinga Wysieńska, Natalya Ryabińska
(Rok publikacji: 2010)
Bezdomność uchodźców w Polsce  – wyniki badania pilotażowego
"Migranci przymusowi w Polsce są narażeni na wykluczenie mieszkaniowe i wielu z nich doświadcza bezdomności . Problem bezdomności uchodźców nie stanowił jednak do tej pory przedmiotu odrębnych badań i był poruszany jedynie przy okazji studiów nad procesami integracji cudzoziemców lub oceną skuteczności Indywidualnych Programów Integracji . Nie była zatem znana ani dokładna, ani nawet przybliżona liczba bezdomnych uchodźców (a także osób korzystających z ochrony uzupełniającej lub mających zgodę na pobyt tolerowany), nie ma bowiem ogólnopolskich statystyk i programów monitorowania bezdomności wśród migrantów przymusowych. Brakuje również danych na temat proporcji bezdomnych wśród wszystkich osób, którym przyznano status uchodźcy i które zamieszkują na terytorium Polski (dodatkowym utrudnieniem jest w tym wypadku duża mobilność migrantów przymusowych). Dotychczas nie przeprowadzono także systematycznej analizy przyczyn bezdomności wśród uchodźców oraz barier, z jakimi mają do czynienia, starając się z niej wyjść. Celem przeprowadzonego badania było wypełnienie tej luki i lepsze zrozumienie sytuacji bezdomności uchodźców (...). ( z rozdziału Kontekst i cele badania)


Tagi: Integracja cudzoziemców, Marginalizacja społeczna, Uchodźcy
Nowe publikacje
Euroscepticism in the 2014 Polish election campaign
Aleksander Fuksiewicz
(Rok publikacji: 2014)
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce
Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
(Rok publikacji: 2014)
Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie
Agata Chełstowska, Agnieszka Zarzyńska
(Rok publikacji: 2014)
Niebezpieczna gra. Władza wobec społeczeństwa w Rosji 2014
Grzegorz Gromadzki
(Rok publikacji: 2014)
Najczęściej czytane
Młodzi na rynku pracy. Raport z badania
Maciej Pańków
(Rok publikacji: 2012)


               
    

Raport roczny ISP
Raport roczny 2011

(Rok publikacji: 2012)
Baner
Wszystkie prawa zastrzeżone © Instytut Spraw Publicznych | 2010
Realizacja: TeamSolution.pl