Mapa strony
ISP w mediach
Polska Agencja Prasowa: - To gest, który przypieczętowuje fakt, że 10 lat po rozszerzeniu UE to już nie jest stara czy nowa Unia, tylko po pros ...
więcej»
Polecane Analizy i Opinie
PDF
Analizy i Opinie nr 142. Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem.  Sylwia Kotecka.
PDF
Numer specjalny Analiz i Opinii 8/2014. Obywatele współdecydują. Prawo w praktyce. Anna Krajewska.
PDF
Numer specjalny Analiz i Opinii 7/2014. Między zainteresowaniem a zaangażowaniem – aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce. Anna Olech.
PDF
Analyses & Opinions No. 19/138 December 2013. The 2014 elections to the European Parliament in Poland. What should be done to avoid low voter turnout again? Anna Jezierska, Agnieszka Łada.
PDF
Analyses & Opinions No. 18/136 October 2013 Domestic challenges in Ukraine: implications for the EU. Grzegorz Gromadzki, Susan Stewart.
Infografika. Dekada w UE - perspektywa samorządów
Kampanie społeczne

Szczegóły publikacji

Bezdomność uchodźców w Polsce – wyniki badania pilotażowego
Kinga Wysieńska, Natalya Ryabińska
(Rok publikacji: 2010)
Bezdomność uchodźców w Polsce  – wyniki badania pilotażowego
"Migranci przymusowi w Polsce są narażeni na wykluczenie mieszkaniowe i wielu z nich doświadcza bezdomności . Problem bezdomności uchodźców nie stanowił jednak do tej pory przedmiotu odrębnych badań i był poruszany jedynie przy okazji studiów nad procesami integracji cudzoziemców lub oceną skuteczności Indywidualnych Programów Integracji . Nie była zatem znana ani dokładna, ani nawet przybliżona liczba bezdomnych uchodźców (a także osób korzystających z ochrony uzupełniającej lub mających zgodę na pobyt tolerowany), nie ma bowiem ogólnopolskich statystyk i programów monitorowania bezdomności wśród migrantów przymusowych. Brakuje również danych na temat proporcji bezdomnych wśród wszystkich osób, którym przyznano status uchodźcy i które zamieszkują na terytorium Polski (dodatkowym utrudnieniem jest w tym wypadku duża mobilność migrantów przymusowych). Dotychczas nie przeprowadzono także systematycznej analizy przyczyn bezdomności wśród uchodźców oraz barier, z jakimi mają do czynienia, starając się z niej wyjść. Celem przeprowadzonego badania było wypełnienie tej luki i lepsze zrozumienie sytuacji bezdomności uchodźców (...). ( z rozdziału Kontekst i cele badania)


Tagi: Integracja cudzoziemców, Marginalizacja społeczna, Uchodźcy
Nowe publikacje
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce
Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
(Rok publikacji: 2014)
Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie
Agata Chełstowska, Agnieszka Zarzyńska
(Rok publikacji: 2014)
Niebezpieczna gra. Władza wobec społeczeństwa w Rosji 2014
Grzegorz Gromadzki
(Rok publikacji: 2014)
Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później
Kwartalnik Trzeci Sektor 32
(Rok publikacji: 2014)
Najczęściej czytane
Młodzi na rynku pracy. Raport z badania
Maciej Pańków
(Rok publikacji: 2012)


               
    

Raport roczny ISP
Raport roczny 2011

(Rok publikacji: 2012)
Baner
Wszystkie prawa zastrzeżone © Instytut Spraw Publicznych | 2010
Realizacja: TeamSolution.pl