Wydarzenia
kwiecień 15 10:00

„Wzbierająca fala” Społeczności lokalne wobec osób starszych

Miejsce:
Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22, Warszawa
Obszar tematyczny:
Demografia
Tagi:
demografia, marginalizacja społeczna, polityka rodzinna
Czy społeczności lokalne podejmują działania wobec wyzwań demograficznych związanych z procesem starzenia się? Jak funkcjonują systemy wsparcia osób starszych i opieka nieformalna na poziomie lokalnym? Jak zbudować zintegrowany system wsparcia osób starszych i ich rodzin?
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium eksperckim „Wzbierająca fala”. Społeczności lokalne wobec osób starszych (prezentacja wyników badań) organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych 15 kwietnia (piątek) w siedzibie ISP przy ulicy Szpitalnej 5, lok. 22, V piętro w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 14.00.
 
W trakcie spotkania podejmiemy dyskusję nad temat strategicznych kierunków polityki wspierania osób starszych i opiekunów nieformalnych w Polsce oraz systemowych rozwiązań dotyczących budowania zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych na poziomie lokalnym.
 
Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja i rekomendacje z najnowszych wyników badań ISP, zrealizowanych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na temat wymiarów i wzorców działań podejmowanych na rzecz seniorów i opiekunów nieformalnych w społecznościach lokalnych.
 
Mając nadzieję, że spotkanie przyczyni się do zaprojektowania systemu polityki społecznej odpowiadającego na aktualne wyzwania demograficzne, zachęcamy wszystkich uczestników seminarium do przedstawienia swoich opinii, przemyśleń i rekomendacji.
Liczmy na konstruktywną dyskusję.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na dole strony.

 
Program seminarium

9.45-10.00    Rejestracja uczestników

10:00-10:15  Otwarcie seminarium

prof. Elżbieta Tarkowska, Członek Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(do potwierdzenia)

10:15-10:35   W trosce o seniorów? Lokalna "polityka" wobec osób starszych
dr Mariola Racław, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski

10:35-10:55   Aktywizacja i upodmiotowienie seniorów w środowiskach lokalnych
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski

10:55-11:15   Osoby starsze w środowiskach lokalnych. Między wstydem a towarzyskością
dr Joanna Zalewska, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

11:15-11:35   „Już taka opiekuńcza jestem”? Opiekunowie nieformalni w lokalnych systemach wsparcia
Paulina Sobiesiak, Instytut Spraw Publicznych

11:35-11:45    Wnioski i rekomendacje
dr Mariola Racław, ekspert ISP

11:45-12:00    Przerwa kawowa

12:00-13:45    Jak zbudować zintegrowany system wsparcia osób starszych i ich rodzin? – dyskusja z udziałem wszystkich zaproszonych gości

13:45-14:00    Podsumowanie: dr Mariola Racław, ekspert ISPZapisz się do newslettera
Newsletter