W ramach projektu Barmetal Instytut Spraw Publicznych wraz z partnerami zaprasza na spotkanie poświęcone wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie odziaływania bliźniaczej transformacji (twin transition) na branżę metalową w Polsce, w Niemczech, w Czechach i na Słowacji. 


Spotkanie w formule online odbędzie się 17 czerwca w godzinach 10.00 – 12. 30. Będzie zapewnione tłumaczenie na język polski. 

Projekt BARMETAL ma na celu analizę obecnej sytuacji i podjęcie próby odpowiedzieć na pytanie o możliwości wzmocnienia rokowań zbiorowych w branży metalowej w warunkach zmian technologicznych, w tym w szczególności cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji. Celem projektu jest także   zrozumienie, w jaki sposób kluczowe wyzwania wynikające z trendów cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji (twin transition) są ujmowane w ramy dialogu społecznego na poziomie UE oraz jakie przewiduje się działania w poszczególnych państwach członkowskich UE i krajach kandydujących w odpowiedzi na priorytety dialogu społecznego na poziomie UE.

Program wydarzenia

Strona projektu Barmetal - https://celsi.sk/en/barmetal/ 

 (strona w języku angielskim, materiały są sukcesywnie uzupełniane) 

Zachęcamy do rejestracji 

Barmetal agenda PL (3)

Cyfryzacja, automatyzacja i dekarbonizacja (CAD): szansa na wzmocnienie negocjacji zbiorowych w sektorze metalowym

Formularz był aktywny do 2024-06-14 23:59.
Zapisz się do newslettera
Newsletter