Wydarzenia
kwiecień 21 14:00

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony a Partnerstwo Wschodnie. Szansa czy zagrożenie?

Miejsce:
Wrocław
Obszar tematyczny:
Traktat z Lizbony, Partnerstwo Wschodnie
Nazwa projektu:
Debaty Europejskie

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
oraz Instytut Spraw Publicznych
zapraszają na debatę

„Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony a Partnerstwo Wschodnie. Szansa czy zagrożenie?”
21 kwietnia 2011 r., godz. 14:00 – 16:30

CSNE im. Willy’ego Brandta, ul. Strażnicza 1-3, Wrocław

Traktat z Lizbony zmienił funkcjonowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Organizowana debata ma na celu refleksję nad wprowadzonymi zmianami oraz dyskusję o tym, jaki wpływ mogą one mieć na Partnerstwo Wschodnie, jeden z priorytetowych projektów polskiej polityki zagranicznej. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, której przyjdzie zmierzyć się nie tylko z nowym układem kompetencji wynikających w Traktatu ale także z aktualnymi wydarzeniami politycznymi w krajach Afryki Północnej, które mogą odwrócić uwagę od ważnych dla Polski stosunków ze Wschodem.
 

PROGRAM:

14:00 - 14:15 POWITANIE
Otwarcie debaty i przedstawienie gości
Dr Monika Sus, Adiunkt w Katedrze Politologii CSNE im. Willy’ego Brandta
 
14:15 – 15:15 Wystąpienia zaproszonych gości
WPZiB po Traktacie z Lizbony – perspektywa Parlamentu Europejskiego
Krzysztof Lisek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony

Wpływ powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na relacje Unii Europejskiej z państwami Partnerstwa Wschodniego
Elżbieta Kaca, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych

Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiej Prezydencji?
Anna Tomaszewska, doktorantka w Katedrze Politologii CSNE im. Willy’ego Brandta

15:15 – 15:45 DYSKUSJA Z PUBLICZNOŚCIĄ

15:45 – 16:30 Poczęstunek i rozmowy


 
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Program “Edukacja dla obywateli 2007–2013”.
Wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego
Zapisz się do newslettera
Newsletter