Wydarzenia
maj 12 09:00

Wspólna dekada. Podsumowanie 10 lat Polski i Niemiec w Unii Europejskiej i spojrzenie w przyszłość

Miejsce:
Warszawa

 
 

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Friedricha Eberta zapraszają konferencję z udziałem ministrów do spraw europejskich Polski i Niemiec

 

 
 

Wspólna dekada

Podsumowanie 10 lat Polski i Niemiec
w Unii Europejskiej i spojrzenie w przyszłość


 
 
12 maja 2014 r.
Centrum Zielna: sala Warszawa/Berlin, ul. Zielna 37 (V piętro), Warszawa
 
Języki konferencji: polski, niemiecki (tłumaczenie symultaniczne)

 
 

9.00 – 9.15 Powitanie

dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Knut Dethlefsen, Dyrektor, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce

9.15 – 10.15 Wystąpienia ministrów ds. europejskich Polski i Niemiec

Henryka Mościcka-Dendys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Michael Roth, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN
                       

10.15 – 10.30 Prezentacja publikacji „Wspólna dekada. Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej”


10.30 – 12.00 Dyskusja panelowa

Wspólna dekada: polska i niemiecka miękka siła w polityce wschodniej – osiągnięcia i  wyzwania na przyszłość

Polska jest jednym z najaktywniejszych krajów Unii Europejskiej w polityce wschodniej UE, ale jej możliwości oddziaływania na partnerów ze Wspólnoty nie zawsze są wystarczające. Naturalnym partnerem w tej polityce są Niemcy. Poza wagą ich głosu w UE dysponują także wieloma narzędziami: siecią instytucji działających w państwach wschodnich (fundacje, instytuty, instytucje rozwojowe). Polska dopiero wypracowuje podobne mechanizmy. Za wschodnią granicą UE aktywne są natomiast polskie organizacje pozarządowe, dysponujące obszerną wiedzą na temat tamtejszej sytuacji oraz siecią kontaktów. Jak pokazują badania ISP, Niemcy mają bardzo pozytywny wizerunek w Rosji, a Polska cieszy się bardzo dobrymi opiniami na Ukrainie – w obu przypadkach postrzegane jako kraje sukcesu. Jest to potencjał, na jakim warto budować relacje ze wschodnimi sąsiadami.
Debata ma na celu wskazanie, jak wyglądało polskie i niemieckie zaangażowanie w polityce wschodniej podczas wspólnego członkostwa obu państw w UE, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość: jak działać wspólnie w trudnej obecnie sytuacji na Wschodzie.

prof. Danuta Hübner, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Karsten D. Voigt, były członek Bundestagu i członek grupy eksperckiej „Partnerstwo wschodnie”
prof. Werner Weidenfeld, Dyrektor, Center for Applied Policy Research
Moderacja: Justyna Prus-Wojciechowska, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

12.00 – 13.00 Obiad


13.00 – 14.30 Dyskusja panelowa

Wspólna dekada: polska i niemiecka gospodarka razem w UE – korzyści, straty, wyzwania na przyszłość

Mijająca wspólna dekada w Unii Europejskiej to okres dynamicznego rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych. Niemieckie firmy chętnie inwestują w Polsce, znaczna część niemieckiego eksportu kierowana jest do Polski. Wyzwaniem dla wzajemnych relacji może być jednak dalej pozostawanie Polski poza strefą euro. Za Odrą pożądani są także polscy pracownicy. Obawy, które towarzyszyły otwieraniu niemieckiego rynku pracy, nie potwierdziły się.
Podczas dyskusji podsumowane zostaną zmiany, jakie dokonały się w relacjach handlowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Omówione zostaną wyzwania dla rozwoju wzajemnych inwestycji oraz te, związane z przepływem pracowników i jego znaczeniem dla gospodarek obu państw i relacji społecznych.
 
Ulrike Geith, referentka w Wydziale ds. podstawowych zagadnień polityki socjalnej i społecznej, przyszłości pracy i zapewnienia zatrudnienia w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec  
dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Prezes, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego
dr Sylwia Timm, doradca w Projekcie Uczciwa Mobilność, Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych, okręg Berlin-Brandenburg
Przedstawiciel biznesu, do potwierdzenia
Moderacja: Rafał Woś, „Dziennik Gazeta Prawna”Podczas konferencji dostępne będą bezpłatne egzemplarze książki:
A. Łada (red.), Wspólna dekada. Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014


 
Konferencja organizowana we współpracy z Centre for Applied Policy Research i współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej


 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter