Wydarzenia
czerwiec 15 11:00

Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Kontynuacja debaty o systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Miejsce:
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 69
Obszar tematyczny:
System pomocy społecznej, piecza zastępcza, model asystentury w pracy socjalnej


Instytut Spraw Publicznych objął patronatem merytorycznym konferencję "Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Kontynuacja debaty o systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej" organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Instytut Spraw Publicznych od momentu wdrożenia reformy lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w Polsce monitoruje jej efekty. W ramach naszych prac zrealizowaliśmy cztery projekty badacze dotyczące tej problematyki i zainicjowaliśmy cykl debat przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, realizujących zadania pomocy dziecku i rodzinie. Również teraz, kiedy coraz pewniejsze wydaje się przyjęcie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ISP wraz z gronem ekspertów i praktyków chce zainicjować dyskusje nad planowanymi rozwiązaniami.
Wraz z przyjęciem wspomnianej ustawy zmieni się zakres obowiązków pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS i PCPR, pojawi się też w gminach nowy przedstawiciel służby społecznych – asystent rodzin; ulegną zatem zmianie granice systemu wsparcia wyznaczone obecnością reprezentantów służb pomocowych, zmieni się jego treść a może i zestaw wartości, uzasadniających interwencję w prywatną sferę rodzin. Co zyskamy, czego się obawiamy? Jakie tego mogą być konsekwencje?

Serdecznie zapraszamu do udziału! W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z MOPS w Rudzie Śląskiej pod adresem dmk@mops.rsl.pl
 

   
PROGRAM KONFERENCJI
Otwarcie seminarium
11.00 – 11.15 Grażyna Dziedzic – Prezydent Urzedu Miasta Ruda Śląska
Dr Mariola Racław (Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
Dr Dobroniega Trawkowska (Instytut Spraw Publicznych / Uniwersytet Śląski)
Sesja 1 – W poszukiwaniu modeli lokalnego wsparcia rodziny i dziecka
11.15 - 11.30 dr Marek Rymsza (Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) Pracownicy socjalni wobec zman w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną: w poszukiwaniu tożsamości zawodowej
11.30 - 11.45 dr Mariola Racław (ISP / ISNS UW) W trosce o dziecko i rodzinę: administrować, kontrolować, wspierać? Pomoc społeczna w obliczu zamian
11.45 - 12.00 dr Dobroniega Trawkowska (Instytut Spraw Publicznych / Uniwersytet Śląski) Asystentura a problemy integracji lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny
 

12.00 - 12.15

dr Izabela Krasiejko (Akademia i. Jana Długosza w Częstochowie)

Rozwój asystentury w modelu PSR w Polsce i na Śląsku
12.15-12.45 Przerwa kawowa
Sesja 2 – Praktycy wobec zmian systemu wspierania rodziny i dziecka w środowisku lokalnym
12.45-13.15 Przedstawiciel MOPR Bytom Przedstawiciel instytucji pomocowej z Rybnika Ustawa o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej „w działaniu”: przewidywania i opinie praktyków
13.15-13.45 Przedstawiciel MOPS Ruda Śląska
Przedstawiciel MOPS Katowice
Przedstawiciel MOPS Częstochowa
Funkcjonowanie asystentury na Górnym Śląsku – dobre praktyki
13.45-14.45 Dyskusja
Podsumowanie
14.45-15.00 dr Mariola Racław, dr Dobroniega Trawkowska


Zapisz się do newslettera
Newsletter