Wydarzenia
wrzesień 21 10:00

Umiejętności cyfrowe 2018.pl

Prelegenci:
Włodzimierz Marciński, Marek Zagórski, Amb. Marek Prawda
Live online:
Tak
Miejsce:
NOT, Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 sala B

Wyzwania związane z niewystarczającym poziomem umiejętności cyfrowych obywateli  w kontekście polityki Jednolitego Rynku Cyfrowego UE


Partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce wraz z  Przewodniczącym Rady Programowej SPRUC - Włodzimierzem Marcińskim  zapraszają na coroczną konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie diagnoza umiejętności cyfrowych w Polsce i w Unii Europejskiej.
 
 Konferencja będzie okazją do rozmowy o wyzwaniach związanych z niewystarczającym poziomem umiejętności cyfrowych obywateli  w kontekście polityki Jednolitego Rynku Cyfrowego UE (DSM), a także o  roli informatyków w poprawie tych umiejętności. Przedyskutowany zostanie także stan realizacji rekomendacji z ubiegłorocznej konferencji oraz sformułowane zostaną wyzwania na 2018 rok. 
 
9:30 - 10.00                        Rejestracja uczestników
 
10.00- 10:20                       Otwarcie konferencji:
Włodzimierz Marciński– Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia,
Marek Zagórski– Minister Cyfryzacji,
Amb. Marek Prawda– Kierownik Przedstawicielstwa KE w Polsce,
Witold Drożdż – Dyrektor ds. Korporacyjnych Orange Polska – Partner Strategiczny Porozumienia 2018.
 
10:20-10:35                        Indeks Gospodarki Cyfrowej i Cyfrowego Społeczeństwa UE 2018
 
10:35-11:15                        Debata Europejska – Jednolity Rynek Cyfrowy UE, a umiejętności cyfrowe obywateli w Polsce.

Maciej Groń– Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji

Tomasz Kulisiewicz– sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Prowadzenie: red. Sylwia Czubkowska
 
11.15-11:30                        Które recepty na wzrost poziomu umiejętności cyfrowych z 2017 były skuteczne?
Chcemy, aby:
1. Dzieci powszechnie uczyły się programowania.
2. Wszyscy nauczyciele byli kształceni w zakresie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.
3. Talenty informatyczne były rozwijane i pielęgnowane.

 
 
11:30-11:55                        Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?
dr Anna Michniuk– Collegium da Vinci w Poznaniu
 
11:55- 12:30                       Przerwa kawowa
 
12: 30- 13:45                      Recepty 2018 na podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych obywateli.

world café
Chcemy aby:
  1. Programy nauczania w szkołach i wyższych uczelniach uwzględniały zdobycie umiejętności cyfrowych na poziomie wystarczającym w coraz bardziej cyfrowym świecie (gospodarze recepty: Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe w Warszawie, druga osoba do potwierdzenia)
 
  1. Cyfrowe usługi publiczne były dostępne dla obywateli ze specjalnymi potrzebami (gospodarze recepty: Artur Marcinkowski – Przewodniczący Rafy Fundacji Widzialni w Częstochowie, Adam Pietrasiewicz - Główny specjalista ds. dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji)
 
  1. Każdy obywatel miał możliwość podnoszenia swoich umiejętności cyfrowych (gospodarze recept:  Maciej Bułkowski – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa warmińsko-mazurskiego, druga osoba do potwierdzenia)
 
  1. Edukacja medialna umożliwiająca  rozumienie  i ograniczanie skutków przemocy cyfrowej, mowy nienawiści, manipulacji i fałszywych informacji w sieci była powszechnie włączona do programów nauczania  (Dorota Górecka – wiceprezeska Fundacji Nowoczesna Polska w Warszawie, Paweł Braun – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi)
 
  1. Nauczyciele stosowali technologię cyfrową na wszystkich lekcjach oraz uczyli w twórczy i ciekawy sposób(gospodarze recepty: Tomasz Łukawski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 3 im Małego Powstańca w Ząbkach,  Artur Krawczyk,  Sekretarz Zarządu, Dyrektor ds. projektów cyfrowych Stowarzyszenia Miasta w Internecie w Tarnowie)
 
13:45 – 14:30                     Jak zrealizować recepty 2018?  
 
Agata Miazga– Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Krzysztof Mączewski– Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego
Rafał Sukiennik– Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
Wojciech Szajnar– Z-ca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej – do potwierdzenia,
prowadzenie red. Justyna Suchecka
 
14:30-15:00                        Ogłoszenie listy 100
Włodzimierz Marciński– Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Kapituły Listy 100, 
Marzena Śliz- Dyrektor ds. Public Affairs Huawei Polska – sponsora wyróżnienia
Lista 100 
 
15:00- 15:45                       Lunch
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter