Wydarzenia
czerwiec 19 11:00

Ukraińscy studenci w Polsce i w Europie

Miejsce:
Centrum Konferencyjne “Zielna”, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
 
Jakie są doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy Unii Europejskiej w obliczu rosnącej liczby studentów ukraińskich, zwłaszcza wśród państw Grupy Wyszehradzkiej?

Liczba studentów w Europie Środkowej spada i jest to jedna z przyczyn, dlaczego uczelnie wyższe intensyfikują swoje starania, aby przyciągać kandydatów spoza granic, w tym w dużej mierze – z Ukrainy. To właśnie odsetek tej grupy studentów stale rośnie, stwarzając nowe możliwości  i wyzwania dla państwa ich migracji. Młodzi i wyedukowani Ukraińcy są istotnym i potrzebnym aktorem dla rynków pracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednakże wciąż brakuje konkretnej i jednolitej  strategii, aby zachęcić, ale także umożliwić studentom z Ukrainy pozostanie i podjęcie pracy w tym regionie.

Zapraszamy na debatę z udziałem ekspertów, która stanowić będzie także podsumowanie przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań w Polsce, obejmujących wywiady z przedstawicielami m.in. uczelni wyższych, administracji państwowej i lokalnej, a także szeroko rozpowszechnionych ankiet skierowanych do studentów ukraińskich. Analogiczne badanie przeprowadzono w Czechach, na Węgrzech i Słowacji.
Na tej podstawie postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania o motywacje młodych migrantów do studiowania w tym regionie Europy, o ścieżki, które muszą przejść związane z legalizacją pobytu, o plany na przyszłość i pracę zgodną z nabytym wykształceniem, możliwościach korzystania z programów wymiany studenckiej, a także rolę Unii Europejskiej w tym dynamicznie rozwijającym się procesie.

 
Agenda
 
10:30 - 11:00  Kawa i rejestracja

11:00 - 11:10  Otwarcie debaty
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

11:10 - 12:00  Prezentacja projektu oraz badań przeprowadzonych w Polsce
Yegor Stadny, Dyrektor CEDOS-u
dr Maryla Koss-Goryszewska, Program Polityki Migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych

12:00 - 13:15  Debata 
Lucia Oboňová , Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, Słowacja
Petro Kocherhan, Przedstawiciel Stowarzyszenia Studentów Ukraińskich w Polsce
prof. zw. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Moderacja: dr Olena Babakova, dziennikarka, koordynatorka projektów, Eastbook, Yevropeyska Pravda, Fundacja WOT

13:15 - 13:30  Podsumowanie
 

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie
 
Kontakt: dominika.michalska@isp.org.pl 


 


 
 
 
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter