Czwarta fala rewolucji przemysłowej zmienia modele gospodarcze, a w związku z tym także świat pracy. Jeszcze nawet trzy lub cztery dekady temu organizacja pracy w Europie – po obu stronach żelaznej kurtyny – kojarzyła się z siedzeniem za biurkiem lub obsługą taśmy montażowej w fabryce. Obecnie proste prace zastępowane są robotami lub innowacyjnymi sposobami organizowania pracy. W najbliższych dekadach szacuje się, że część zawodów może zniknąć np.: zawód taksówkarza czy tłumacza.


 
Automatyzacja i cyfryzacja gospodarki będzie odczuwalna w większym stopniu w krajach peryferyjnych – takich jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których proste prace stanowią znaczną część rynku.  Ponadto pojawiają się nowe formy pracy wraz z rozwojem kreatywnych gałęzi gospodarki, które będą zasilane nowymi pracownikami wchodzącymi na rynek oraz częścią przekwalifikowanych obecnych pracowników. Rozwój cyfryzacji stwarzać będzie nowe modele  pracy np.: praca mobilna czy praca platformowa.

Prawdopodobnie będzie rósł także udział wolnych zawodów kształtujących swoją ścieżkę zawodową w oparciu o swoje unikatowe kwalifikacje i oryginalne portfolio. Pracodawcy będą tradycyjnie poszukiwać oszczędności, a pracownicy natomiast większej autonomii i elastyczności pozwalającej godzić życie z pracą. Wyzwaniem w tym kontekście będzie fragmentaryzacja pracy, która wpływać będzie na dotychczasowe formy reprezentowania pracowników przez związki zawodowe, a także możliwości zawierania układów zbiorowych.

Podczas debaty będziemy starać odpowiedzieć się na strategiczne pytanie: Jaka będzie przyszłość pracy w dobie rewolucji cyfrowej w gospodarkach peryferyjnych? Jak korzystać z rozwiązań dostarczanych przez technologię i nowe formy organizowania pracy, przy zachowaniu (lub nawet rozszerzeniu!) solidnej ochrony socjalnej?

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu “Pytania o Europę”


Program

Wprowadzeniem do tematu będą wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych dotyczące nowych form pracy w Polsce, które przedstawi  Małgorzata Koziarek, analityczka Instytutu Spraw Publicznych.

Głos zabiorą: dr Agata Chełstowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Adriana Rozwadowska, dziennikarka Gazety Wyborczej oraz Marcin Wiśniewski, członek Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Do dyskusji moderowanej przez  Dominika Owczarka, dyrektora Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych zaprosimy również publiczność obecną na debacie. 


Debata jest finansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „The Adaptation of Industrial Relations towards the New Forms of Work” .

Partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
                  


 

Formularz rejestracji na wydarzenie

Formularz był aktywny do 2019-07-08 23:59.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter