Wydarzenia
maj 08 09:30

Szkolenie: Rozwiązywanie konfliktów i mediacje międzykulturowe

Miejsce:
Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22, Warszawa, piętro V
Nazwa projektu:
Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji

Mediacje międzykulturowe -
- nabór na kolejne szkolenie dla organizacji pozarządowych już otwarty!


Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z całej Polski na bezpłatne szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje międzykulturowe", które odbędzie się w dniach 8 - 9 maja w siedzibie ISP w Warszawie.

 


Szkolenie kierujemy do pracowników organizacji pozarządowych pracujących z migrantami przymusowymi. Specyfika działalności międzykulturowej wymaga dodatkowej wiedzy na temat czynników kształtujących kontakt z cudzoziemcem. Mediacja międzykulturowa, jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów, jest rodzajem interwencji, która wykazuje dużą skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów w oparciu o potrzeby i interesy stron.
 
Dlatego też, do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby pracujące w środowisku wielokulturowym z klientami z innych kultur, które chciałyby zapoznać się z technikami stosowanymi w mediacji oraz specyfiką mediacji międzykulturowych.
 
Uczestnicy szkolenia:

  • poznają mechanizmy związane z powstawaniem i rozwojem konfliktów w relacjach międzykulturowych;
  • będą umieli zdiagnozować rodzaje konfliktów i wybrać metody interwencji;
  • poznają specyfikę pracy z konfliktem w oparciu o potrzeby stron;
  • dowiedzą się na czym polega mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów; jakie może mieć zastosowania w pracy z klientem odmiennej narodowości, oraz jakie są  przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
  • poznają metodę pytań jako sposób analizy sytuacji konfliktowej oraz planowania strategii rozwiązań konfliktu.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą różne metody pracy: prezentacje trenerskie, symulacje mediacji, analiza przypadków (case study), dyskusje i burza mózgów, analiza doświadczeń, testy oraz praca grupowa.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz pokrywamy koszty noclegu.

Dalsze informacje na temat przebiegu szkolenia znaleźć można w harmonogramie.

Przyjmujemy zgłoszenia tylko od osób, które zadeklarują chęć i możliwość udziału w całym szkoleniu.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 maja 2012 r. na adres e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie poprowadzą:

Agnieszka Olszewska - politolożka, trenerka psychoedukacji, mediatorka. Specjalizuje się w mediacji rodzinnej i wielokulturowej, ukończyła szkolenie na superwizora mediacji rodzinnej. Ukończyła międzynarodowe szkolenie dla mediatorów międzykulturowych (TIM) Brussels 2011. Szkoli sędziów, prawników, mediatorów z różnych krajów w ramach międzynarodowego projektu IMA. Od 2007 roku we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych jako trenerka realizuje projekty integracyjne skierowane do cudzoziemców w Polsce oraz osób pracujących z imigrantami. Jako trenerka w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Mediatorzy.pl, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Poradnią Rodzinną dla Dzielnicy Bemowo.

Agnieszka Zawadzka - etnolożka, mediatorka, trenerka kompetencji psychologicznych i mediacji. Współpracuje m.in. z Instytutem Spraw Publicznych od 2007 roku, realizując warsztaty z zakresu adaptacji kulturowej dla imigrantów oraz dla pracowników administracji publicznej pracujących z klientem odmiennym kulturowo. Współautorka poradnika dla osób pracujących z imigrantami: „Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych.” Aktywnie współtworzy oddział PCM POROZUMIENIE, gdzie prowadzi mediacje rodzinne także w obszarze międzykulturowym, karne, gospodarcze. Od 2006 r współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych Akademia Mediatora.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Karoliną Grot, koordynatorem warsztatów w ramach projektu „Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji”, e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.
 

Projekt „Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji”j est współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa

Zapisz się do newslettera
Newsletter