Wydarzenia
czerwiec 16 10:00

Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później

Miejsce:
Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93


Mija 25 lat od podjęcia transformacji ustrojowej Polski w kierunku demokracji politycznej,  gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Jest paradoksem, że ruch Solidarności, który  doprowadził do przemian, miał największe doświadczenia w sferze społeczno-obywatelskiej, ale transformacja w głównej mierze objęła obszar polityczny i ekonomiczny.
 
„Samorządna Rzeczpospolita”, najważniejszy dokument programowy ruchu Solidarności, przyjęty w 1981 roku, projektował różne mechanizmy samorządności i samoorganizacji Polaków w sferze publicznej. Architekci przemian po 1989 roku ideę samorządności sprowadzili do budowy  samorządu terytorialnego oraz stworzenia przestrzeni dla aktywności obywatelskiej, skanalizowanej w ramy organizacji pozarządowych.
 
Konferencja będzie okazją do podjęcia refleksji na temat dorobku Polski w zakresie  budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Na konferencji przedstawimy 32. numer kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych oraz podsumujemy 10 lat funkcjonowania pisma. 

 
 
Program
 
10:00  Rejestracja
 
10:30   Otwarcie konferencji
dr Jacek Kucharczyk  Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
dr Marek RymszaRedaktor naczelny kwartalnika Trzeci Sektor
 
10:45   Sesja I: Jaka Polska samorządna? 
Badacze transformacji oraz eksperci związani z ruchem Solidarności i trzecim sektorem spróbują odpowiedzieć na pytanie o kondycję społeczeństwa obywatelskiego po 25 latach przemian. 
 
prof. Ewa Leś, IPS Uniwersytet Warszawski, Rada Programowa kwartalnika Trzeci Sektor
Artur Łęga, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
dr Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
dr Inka Słodkowska, ISP PAN, kwartalnik WIĘŹ
Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta RP
moderacja: dr Marek Rymsza, kwartalnik Trzeci Sektor
 
12:30 Przerwa kawowa
 
12:50 Sesja II: Jaki trzeci sektor?
 
Przedstawiciele młodego pokolenia działaczy pozarządowych, podzielą się doświadczeniami, na ile działalność w trzecim sektorze ma dla nich charakter aktywności obywatelskiej: na ile postrzegają stowarzyszenia i fundacje jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a na ile jako podmioty, które przez formalizację, governmentalizację czy komercjalizację zagubiły swe społeczne korzenie. 
 
Jan Mencwel, Kontakt. Magazyn nieuziemiony
dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych
Jowita Radzińska, Skarb Solidarności, Centrum JP2, Uniwersytet Warszawski
Szymon Wójcik, ISNS Uniwersytet Warszawski
moderacja: Tomasz Schimanek, Rada Programowa kwartalnika Trzeci Sektor
 
14:40 Lunch Kwartalnik wspierają:


Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter