Wydarzenia
grudzień 13 13:30

Sejm i Senat w Unii Europejskiej: udział w procesie decyzyjnym i polskiej Prezydencji

Miejsce:
Warszawa
Obszar tematyczny:
Instytucje UE, Traktat lizboński, Prezydencja w Radzie UE
Nazwa projektu:
Nowa rola parlamentów narodowych po wejściu w życie traktatu lizbońskiego
Tagi:
instytucje europejskie, Traktat lizboński, Prezydencja

13 grudnia 2010 Instytut Spraw Publicznych zorganizował konferencję

„Sejm i Senat w Unii Europejskiej:
udział w procesie decyzyjnym i polskiej Prezydencji”

 

Konferencja odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i pół roku przed polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej dyskutowaliśmy na temat roli Sejmu i Senatu w polskiej polityce europejskiej. Szczególną uwagę poświęciliśmy parlamentarnemu wymiarowi Prezydencji. Omówiliśmy dotychczasowe przygotowania w tym zakresie i kwestię współpracy między rządem a parlamentem, jak również temat adaptacji parlamentów krajowych do reformy instytucjonalnej.
 

Już wkrótce na stronie internetowej ISP opublikowane zostaną raporty na temat adaptacji parlamentów Polski, Czech, Niemiec i Słowacji do traktatu lizbońskiego. PROGRAM KONFERENCJI
 

13.30 – 13.45   POWITANIE

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Wolfgang Templin, Dyrektor, Biuro Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

13.45 – 15.15   PANEL I – Parlamentarny wymiar polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r.

Czym jest parlamentarny wymiar Przewodnictwa w Radzie UE? Jak Sejm i Senat przygotowują się do Prezydencji? Jaka będzie rola obu izb oraz Posłów i Senatorów? Jak kształtuje się  współpraca na linii rząd-parlament?

Moderacja: dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytutu Spraw Publicznych

Adam Dudzic, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych, Kancelaria Sejmu RP
Joanna Kwiecień-Rosińska, Zespół ds. Polskiej Prezydencji w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu RP
Sebastian Barkowski, Zastępca Dyrektora, Departament Komitetu Spraw Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prof. Artur Nowak-Far, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa

15.15 – 15.30   PRZERWA KAWOWA

15.30 – 17.00   PANEL II – Parlamenty krajowe w procesie decyzyjnym UE po lizbońskiej reformie instytucjonalnej – doświadczenia Polski, Czech, Niemiec i Słowacji

Jak wygląda proces adaptacji parlamentów tych czterech państw do przyznanych traktatem lizbońskim kompetencji? Czy traktat faktycznie wzmacnia rolę parlamentów w Unii Europejskiej?

Moderacja: dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Aleksander Fuksiewicz, Badacz, Instytut Spraw Publicznych (Polska)
David Král, Dyrektor, EUROPEUM Institute for European Policy w Pradze (Czechy)
Daniela Kietz, Analityk, German Institute of International and Security Affairs w Berlinie (Niemcy)
Vladimir Bartovic, Analityk, EUROPEUM Institute for European Policy w Pradze (Słowacja)
Komentarz: Kaja Krawczyk, Naczelnik, Wydział Unii Europejskiej, Biuro Spraw Międzynarodowych,  Kancelaria Sejmu RP


Projekt wspiera Fundacja im. Heinricha Bölla


Zapisz się do newslettera
Newsletter