Wydarzenia
luty 24 13:30

Równanie w górę, czyli rola polskich związków zawodowych w europeizacji standardów socjalnych

Po przełomie 1989 roku nie udało się zbudować w Polsce jednego z najważniejszych filarów powstającej społecznej gospodarki rynkowej w postaci silnych i znaczących struktur dialogu społecznego. Wraz z powstawaniem krajowych i samorządowych instytucji demokratycznych demokracja pracownicza zapadła się zanim udało się zbudować jej fundamenty.

Słabnięcie siły związków zawodowych i zanikanie znaczenia układów zbiorowych pracy pociągnęły za sobą niezrównoważony rozwój w aspekcie standardów społecznych w kraju, przy jednoczesnym – spektakularnym w skali świata – wzroście gospodarczym. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otwierało perspektywę nadrobienia zaległości w zakresie zbiorowych stosunków pracy i innych aspektów standardów socjalnych poprzez przyjęcie europejskiego modelu społecznego. Jednak po prawie 17 latach polskiego członkostwa w strukturach europejskich okazuje się, że nadzieja na zbudowanie demokracji pracowniczej wciąż zostaje w sferze postulatywnej, w odniesieniu do standardów socjalnych można odnotować jedynie niewielki progres, a perspektywa umiędzynarodowienia zbiorowych stosunków pracy nadal pozostaje otwarta.

Czy polskie związki mogą nadal liczyć na rewitalizację zbiorowych stosunków pracy wiodącą przez europejską ścieżkę? Czy mogą stać się one istotnym aktorem w konwergencji standardów socjalnych w Europie i w zasypywaniu luki niezrównoważonego dotąd rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce? Czy ich głos będzie dobrze słyszany w Brukseli i przez związki z innych krajów europejskich? Na te pytania będą starać się odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki seminarium „Równanie w górę, czyli rola polskich związków zawodowych w europeizacji standardów socjalnych”.

Celem seminarium jest dyskusja z krajowymi interesariuszami nad głównymi tezami dwuletniego międzynarodowego projektu badawczego pt. „ARTUS-CEE, Artykulacja strategii związkowych wobec równania w górę standardów socjalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej – głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej” (VS/2019/0070) prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych (lider) wraz z partnerami: Central European Labour Studies Institute, Uniwersytet w Ljubljanie, Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute for Public Policy, Centre for Economic Development.

Projekt finansowany jest ze środków Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisji Europejskiej. 

LINK DO SEMINARIUM

Program

13.30 – 15.00

Przywitanie - Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

Prezentacja otwierającaBarbara Surdykowska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych 

Panel dyskusyjny

Sławomir Adamczyk (kierownik Działu Konsultacyjno-Branżowego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"), 

prof. Juliusz Gardawski (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa),

prof. Arkadiusz Sobczyk (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński) 

dr Marianna Zieleńska  (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
 
Sesja pytań i odpowiedzi 

Moderacja: dr Jan Czarzasty, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter