Wydarzenia
czerwiec 18 11:00

Przejrzystość działania państwa i trudności z Otwartym Rządem

Miejsce:
„Szósta po południu”, ul. Szpitalna 5, Warszawa
                                                               
 
W Polsce trwa dyskusja nad modelem otwartych rządów. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu wykorzystaniu Internetu dla realizacji idei Otwartego Rządu oraz podnoszenia wiedzy obywateli o funkcjonowaniu państwa i podejmowanych przez niego decyzjach.
 
- Jak dzięki internetowi można realizować ideę otwartego państwa, zwiększać jawność i przejrzystość jego działania?
- Jakie działania są potrzebne by zwiększyć udział obywateli we współtworzeniu i monitorowaniu działań władzy publicznej?
- Co udało się do tej pory zrobić, by otwartość i swoboda wykorzystywania danych publicznych była jak największa?
- Jaki jest wpływ kompetencji cyfrowych na te procesy?
 

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja międzynarodowego badania „Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka” poświęconego różnym aspektom wolności w Internecie i problemach z cenzurą w krajach postkomunistycznych należących do Grupy Wyszehradzkiej. W badaniu analizie poddano zarówno fundamenty dla rozwijania wolności w sieci, jak i praktykę ich funkcjonowania w takich kwestiach jak m.in. wolność wypowiedzi i ochrona praw autorskich, nadzór i kontrola państwa nad Internetem oraz przejrzystość działań rządów z wykorzystaniem Internetu. Opracowanie zawiera ranking krajów V4 w tych dziedzinach i ma walor porównawczy.

 

PROGRAM:

 
Prezentacja opracowania: „Wolność w Internecie 2014: Polska”  
 
Dominika Bychawska-Siniarska, Zuzanna Warso, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
 
DYSKUSJA:
 
Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska, Watchdog Polska
 
Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji
 
Igor Ostrowski(do potwierdzenia), przewodniczący rady ds. cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
 
Dyskusję prowadzi: Jacek Wojnarowski, Instytut Spraw Publicznych/ Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych
 
Prosimy o rejestrację do 12 czerwca 2015.
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Wolność w Internecie2014: Grupa Wyszehradzka realizowanego przez Transitions (TOL) i (Policy Association for an Open Society)PASOS. W ramach projektu opracowano raporty na temat wolności w Internecie przez niezależne ośrodki analityczne w czterech krajach: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Czechy, Centrum Studiów Mediów i Komunikacji, Wydział Polityki Społecznej, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Węgry, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Polska i Inštitút pre verejné otázky (IVO), Słowacja.
  
Raporty dostępne są na stronie http://www.internetfreedomvisegrad.org/
Patronat:

 


Zapisz się do newslettera
Newsletter