Wydarzenia
grudzień 06 09:30

Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 - role zawodowe, tożsamość zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej

Miejsce:
Warszawa
Obszar tematyczny:
Pomoc społeczna
Nazwa projektu:
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
Tagi:
Pomoc społeczna

Instytut Spraw Publicznych
serdecznie zaprasza na seminarium

Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010
- role zawodowe, tożsamość zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnejw poniedziałek 6 grudnia 2010 r., 9:30 – 14:30
w Centrum Konferencyjnym Zielna
ul. Zielna 37, WarszawaCelem seminarium jest prezentacja wstępnych wyników badań zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w ostatnim półroczu i dyskusja nad kierunkami dalszych analiz. Badania miały zasięg ogólnopolski i stanowią pierwszą od wielu lat diagnozę kondycji pracowników socjalnych, jako grupy zawodowej. Wyniki badań pozwalają, między innymi, scharakteryzować role zawodowe i tożsamość zawodową pracowników socjalnych, zrozumieć ich postrzeganie i rozumienie działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego, opisać podejmowane przez nich kierunki pracy socjalnej. Pozwalają również scharakteryzować instytucję, ośrodek pomocy społecznej, jako miejsce pracy i przestrzeni społecznej, w której poruszają się pracownicy socjalni.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w którym głównym partnerem ISP jest Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL.

Program seminarium
9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10   Powitanie gości

prof. Elżbieta Tarkowska, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Filozofii i Socjologii PAN

10:10- 10:30   Badania pracowników socjalnych w Polsce – prezentacja koncepcji i hipotez badawczych

dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

10:30 – 11:30   Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 – wstępne wyniki badań ilościowych

dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
dr Marta Łuczyńska, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
dr Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
dr Mariola Bieńko, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW


11:30 – 12:00   Dyskusja
Moderator: Ewelina Kuźmicz, Instytut Spraw Publicznych

12:00 – 12:30   Przerwa

12:30 – 13:30   Portrety pracowników socjalnych i instytucji  – prezentacja wyników  
 badań jakościowych

dr Magdalena Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
dr Mariusz Granosik, Instytut Spraw Publicznych, Wydział nauk o Wychowaniu UŁ
dr Mariola Racław, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW


13:30 – 14:00   Dyskusja
Moderator: Ewelina Kuźmicz, Instytut Spraw Publicznych

14:00 – 14:30   Zakończenie i lunch


Zgłoszenia prosimy kierować na adres ewa.bak@isp.org.pl,
pod numer telefonu 22 556 42 95 begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 95 begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 95      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 95 begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 95      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting lub korzystając z formularza poniżej
do dnia 1 grudnia br.

Organizator seminarium zapewnia zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zapisz się do newslettera
Newsletter