Koncepcja inteligentnego miasta (smart city) zakłada fundamentalne przekształcenie funkcjonowania miasta i sposobów życia jego mieszkańców pod wpływem zaawansowanych technologii cyfrowych takich jak Internet, komunikacja zdalna, big data, Internet of Things, blockchain, wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość, etc.

Rzadko jednak dyskutuje się to, jak pod wpływem tych przemian zmieni się świat pracy w ujęciu przestrzennym. Pandemia COVID-19 przyspieszyła na świecie (przymusowe) zastosowanie technologii komunikacji zdalnej umożliwiając ciągłość funkcjonowania wielu przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu pracy z domu lub pracy mobilnej w terenie. Przełamane zostały obawy menadżerów o utratę kontroli nad wykonywanymi zadaniami, a nawet firmy odkryły wiele korzyści w postaci oszczędności na utrzymaniu infrastruktury biurowej. Pracownicy docenili większą elastyczność i możliwość łatwiejszego łączenia pracy z innymi obowiązkami w domu. W wielu miejscach pracy tryb hybrydowy – usankcjonowany nowymi regulacjami w Kodeksie pracy – stał się trwałym sposobem organizacji pracy i prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej (na stałe?). Praca zdalna zmieniła wzory funkcjonowania pracowników i przedsiębiorstw w mieście (i poza miastem). 

Podczas webinarium „Praca zdalna w inteligentnym mieście” chcielibyśmy postawić pytanie o interakcję między pracą zdalną, a przemianami miasta: jak wyglądać będzie smart working w smart city? Jakie są możliwości dla pracy zdalnej biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury inteligentnych miast? Jaka jest przyszłość elektronicznych usług publicznych i ich wpływu na pracowników administracji samorządowej? Czy transformacja cyfrowa będzie jednocześnie zieloną transformacją i czy wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach? Czy praca zdalna przyspieszy rozlewania się miast? Czy podniesie się jakość pracy i zadowolenie z życia w społecznościach, w których funkcjonują pracownicy zdalni?

Program

Przywitanie Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej, ISP

Wpływ smart-working na organizację pracy i warunki zatrudnieniaDominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej, ISP

Praca zdalna a koncepcja smart city Maciej Pańków, analityk w Programie Polityki Społecznej, ISP

Zdalny rozwój: Jak praca zdalna kształtuje przyszłość peryferii i strategie biznesowedr Agnieszka Sobala-Gwosdz, Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Dyskusja

Webinarium odbędzie się na platformie wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia otrzymają Państwo rejestrując się za pomocą formularza poniżej

Webinarium odbywa się w ramach projektu „IRSmart - Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Uniwersytetem w Ferrarze (Włochy), Ires Emilia-Romagna (Włochy), ASTREES (Francja), Uniwersytetem Aleksandra Jana Cuzy  (Rumunia), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hiszpania), który jest finansowany ze środków DG Zatrudnienie Komisji Europejskiej

Partnerami stowarzyszonymi projektu są OPZZ Konfederacja Pracy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 

Rejestracja na webinarium: Praca zdalna w inteligentnym mieście

Formularz był aktywny do 2023-09-19 09:45.
Zapisz się do newslettera
Newsletter