Wydarzenia
wrzesień 27 10:00

"Polska i Ukraina - kontrola migracji a integracja migrantów"

Miejsce:
Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Obszar tematyczny:
Polityka migracyjna, Integracja cudzoziemców, Uchodźcy
Nazwa projektu:
"Polskie Forum Integracyjne"
Tagi:
Polityka migracyjna, Integracja cudzoziemców, Uchodźcy

10.00 - 10.30       Rejestracja uczestników

10.30 – 10.40      Otwarcie seminarium: Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

10.40 – 12.30      Polskie i ukraińskie doświadczenia w zakresie kontroli ruchów migracyjnych

Arseniy Polozhiy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, prezentacja:Aktualne wyzwania Ukrainy  w  realizacji umowy o readmisji w zakresie kontroli migracji z krajów trzecich

Andrzej Jakubaszek, Komenda Główna Straży Granicznej, prezentacja:Kontrola migracyjna w aspekcie specyfiki wspólnej granicy oraz wzajemnych relacji Polska-Ukraina

Andriy Starodub, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, prezentacja: Czy polityka wizowa i migracyjna UE pozwala skutecznie zarządzać ruchami migracyjnymi z krajów trzecich?

Piotr Kaźmierkiewicz, Instytut Spraw Publicznych , prezentacja: Dylematy polityki migracyjnej Polski jako kraju położonego na wschodniej granicy Schengen: jak promować swobodę ruchu dla wschodnich sąsiadów w warunkach zaostrzonego reżimu kontroli migracji?

Moderacja: Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych

12.30 – 13.10      Przerwa na lunch

13.10 – 15.00      Możliwości legalizacji pobytu i  integracji społecznej imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym

Maciej Duszczyk, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, prezentacja: Aktualne wyzwania polityki migracyjnej Polski w zakresie legalizacji pobytu i integracji imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym

Victor Chumak, International Centre for Policy Studies, prezentacja: Sytuacja nielegalnych imigrantów  na Ukrainie

Monika Szulecka, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prezentacja: Możliwości ekonomicznej integracji imigrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce - wnioski z badań

Prof. Ennio CodiniFondazione ISMU, prezentacja: Doświadczenia Włoch w dziedzinie polityki wobec nielegalnych migrantów

Moderacja: Justyna Frelak, Instytut Spraw Publicznych


Informacji na temat spotkania udziela Elżbieta Kaca (tel. 22 556 42 87), email:elzbieta.kaca@isp.org.pl.

Relacja z konferencji >>>>
 
 Prezentacje:  Andrzej Jakubaszek, Komenda Główna Straży Granicznej, prezentacja: Kontrola migracyjna w aspekcie specyfiki wspólnej granicy oraz wzajemnych relacji Polska-Ukraina
Piotr Kaźmierkiewicz, Instytut Spraw Publicznych , prezentacja: Dylematy polityki migracyjnej Polski jako kraju położonego na wschodniej granicy Schengen: jak promować swobodę ruchu dla wschodnich sąsiadów w warunkach zaostrzonego reżimu kontroli migracji?
Maciej Duszczyk, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, prezentacja: Aktualne wyzwania polityki migracyjnej Polski w zakresie legalizacji pobytu i integracji imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym
 Monika Szulecka, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prezentacja: Możliwości ekonomicznej integracji imigrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce - wnioski z badań
 
  Victor Chumak, International Centre for Policy Studies, prezentacja: Sytuacja nielegalnych imigrantów  na Ukrainie
 Prof. Ennio Codini, Fondazione ISMU, prezentacja:Doświadczenia Włoch w dziedzinie polityki wobec nielegalnych migrantów
Projekt "Polskie Forum Integracyjne" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich oraz budżetu państwa.
„Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji – lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji umowy o readmisji” jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Zapisz się do newslettera
Newsletter