Wydarzenia
marzec 10 10:00

Obcy wśród nas – jak pokonać niechęć wobec cudzoziemców?

Miejsce:
Marzyciele i Rzemieślnicy Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro

 

Jaki jest stosunek mieszkańców Europy Środkowej i Południowej do migrantów? Czy niektóre grupy migrantów są bardziej akceptowane? Czy społeczeństwa w krajach regionu są mniej lub bardziej przyjaźnie nastawione do cudzoziemców na tle innych krajów europejskich? Z czego wynikają różnice w tych postawach? Dlaczego lęki i obawy przed migrantami są tak skutecznie wykorzystywane do celów politycznych? Te i inne kwestie będą przedmiotem dyskusji z udziałem ekspertów z Grupy Wyszehradzkiej, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii.

Kryzys uchodźczy i migracyjny miał znaczący wpływ na postawy wobec imigracji w Europie. W przypadku Europy Środkowej i Południowej gdzie wiedza na temat imigracji jest ograniczona, a stereotypy są rozpowszechnione, kryzys przyczynił się do wzrostu negatywnych opinii na temat imigracji. Wpłynął on także na agendę polityczną, wnosząc kwestie imigracji, integracji i bezpieczeństwa do głównego nurtu - w przypadku wielu krajów po raz pierwszy w historii. Niektóre partie polityczne zaczęły też z powodzeniem wykorzystywać lęki i obawy związane z migracją do celów politycznych. Zasadniczym pytaniem jest na ile przełożyło się to na realne postawy społeczne wobec migrantów oraz na rzeczywiste działania rządów używających anty-migranckiego dyskursu. 
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dn. 9 marca br. poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej. 
 
 
 
PROGRAM
 
 
9.30 – 10.00 Rejestracja 
 
10.00 – 10.15 Otwarcie spotkania: Justyna Segeš Frelak, Instytut Spraw Publicznych, Alicja Grymek British Council
 
10.15 – 12.00 Dyskusja
 
Nina Galanska/ Zuzana Bošeľová, Milan Šimečka Foundation,  Słowacja
Andras Kovats, Menedek, Węgry
Bistra Ivanova, Multi Kulti Collective,  Bułgaria
Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
Zrnka Kušen, Centre for Peace Studies, Chorwacja
 
Moderacja:
Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM
 
 
12.00 Obiad
 
Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne
 
 
Spotkanie zorganizowane w ramach projektu ‘Empowering Communities in Europe’ współfinansowanego ze środków Europe for Citizens programme Komisji Europejskiej


Zapisz się do newslettera
Newsletter