Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004-2007 niosło nadzieję na integrację krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Europą Zachodnią i ostateczne pogrzebanie podziału między Wschodem i Zachodem wyznaczanego w drugiej połowie XX wieku przez żelazną kurtynę. Nadzieja ta dotyczyła między innymi także wprowadzenia zachodnioeuropejskich standardów w nowych państwach członkowskich i stopniowej konwergencji społeczno-ekonomicznej. Chcieliśmy zarobków, stosunków pracy, usług publicznych i jakości życia „jak na Zachodzie”. Jednak z każdym rokiem w UE rosła frustracja wśród związków zawodowych ze Wschodu spowodowana słabymi postępami a niekiedy nawet regresem w tym zakresie.

Związki wyrażały niezadowolenie, że europeizacja stosunków pracy i standardów socjalnych przyjmuje postać nie zawsze zgodną z pierwotnymi wyobrażeniami i zamierzeniami. Pojawiły się także napięcia wewnątrz samego ruchu związkowego: rozbieżności w niektórych kwestiach (np.: europejska płaca minimalna, delegowanie pracowników) czy niepełna solidarność między wschodnimi i zachodnimi związkami (np. w europejskich radach zakładowych, międzynarodowych procesach restrukturyzacji). Głos związków ze Wschodu z różnych powodów nie zawsze był wyraźnie artykułowany i słyszany w debacie europejskiej. Sytuację pogorszył także kryzys finansowy 2008+, a cień niepewności w jeszcze bardziej wydłużył się w związku z druzgoczącymi konsekwencjami pandemii COVID-19. Nakłada się na to bardziej generalny problem, a więc zauważalny brak zdecydowania całego europejskiego ruchu związkowego, jaką strategię dla własnej działalności przyjąć w obliczu postępującej integracji ekonomicznej. Chodzi o dylemat czy wystarczy jedynie bronić krajowych twierdz stosunków przemysłowych, czy też trzeba otworzyć się na europeizację negocjacji zbiorowych. 

Jak wschodnie związki artykułują swoje interesy? Jakie widzą trudności w procesie konwergencji standardów socjalnych i wyzwania z tym związane? Co stoi na przeszkodzie aby organizacje te były bardziej widoczne na poziomie UE? I wreszcie, czy możliwe jest i jakimi sposobami wzmocnienie mechanizmów transgranicznej solidarności związków zawodowych? Na te pytania będą starać się odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki seminarium „(Nie) widoczny podział między Wschodem a Zachodem - głos związków zawodowych w sprawie europeizacji standardów socjalnych”. Wśród zaproszonych gości będą Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Esther Lynch, Zastępczyni Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, a także przedstawiciele związków zawodowych z Europy Środowo-Wschodniej i przedstawiciele świata akademickiego.

Seminarium jest zwieńczeniem dwuletniego międzynarodowego projektu badawczego pt. „ARTUS-CEE, Artykulacja strategii związkowych wobec równania w górę standardów socjalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej – głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej” (VS/2019/0070) prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych (lider) wraz z partnerami: Central European Labour Studies Institute (współorganizator seminarium), Uniwersytet w Ljubljanie, Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute for Public Policy, Centre for Economic Development. 

Program

14.00 (CET)
-    Przywitanie – dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
-    Wprowadzenie – dr Jan Czarzasty, Instytut Spraw Publicznych

14.15-15.30 (CET)
I sesja panelowa – Podział Wschód-Zachód pod lupą - perspektywa związków zawodowych 

-    Wystąpienie wprowadzające: Esther Lynch, Zastępczyni Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
-    Paneliści: Andrzej Biegun (NSZZ “Solidarność” w ERZ Heineken, Polska), Plamen Dimitrov (CITUB, Bułgaria), Monika Benedeková (OZ KOVO, Słowacja), Kristina Krupavičienė (LPS “Solidarumas”, Litwa)
-    Sesja pytań i odpowiedzi

Moderacja: Barbara Surdykowska, Instytut Spraw Publicznych

Przerwa 15 min.

15.45-17.15 (CET)
II sesja panelowa – Równanie w górę standardów socjalnych w perspektywie polityk publicznych Unii Europejskiej 

-    Wystąpienie wprowadzające: Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
-    Prezentacja policy paper – Sławomir Adamczyk, NSZZ “Solidarność”
-    Paneliści prof. Guglielmo Meardi (Scuola Normale Superiore, Włochy),  Józef Niemiec (EKZZ), Gabriele Ibrom (IG Metall, Niemcy), Lucie Studničná (ČMKOS, Czechy)
-    Sesja pytań i odpowiedzi

Moderacja: dr Marta Kahancová, CELSI

17.15-17.30 (CET)
Podsumowanie: prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa


Seminarium będzie tłumaczone na język angielski, bułgarski, litewski, polski, rumuński, słowacki i słoweński

Uprzejmie prosimy o rejestrację za pomocą formularza poniżej. Link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zarejestrowanych na dzień przed seminarium.

Projekt ARTUS CEE finansowany jest ze środków Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisji Europejskiej. 


 

Formularz rejestracji na wydarzenie - (Nie) widoczny podział między Wschodem a Zachodem - głos związków zawodowych w sprawie europeizacji standardów socjalnych

Formularz jest aktywny do 2021-01-27 23:59.
Link do wydarzenia zostanie przesłany na podany adres e-mail na dzień przed seminarium.
* - pole wymagane

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter