Poziom aktywności obywatelskiej młodych ludzi od pewnego czasu jest jednym z ważniejszych tematów dyskusji o stanie naszej demokracji.

Młodzi nie chodzą na wybory i szczególnie mało ufają politykom. Potrafili jednocześnie wyjść masowo na ulice, by zaprotestować przeciw ograniczeniu ich prywatnej wolności i wkraczaniu państwa w sprawy osobiste/intymne. Jednocześnie są pierwszym pokoleniem, które pamięta wyłącznie czasy wzrastającego dobrobytu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To młodzi najczęściej wyrażają też zainteresowanie poglądami antysystemowymi i popierają radykalne opcje polityczne...

W jakim kierunku zmierza rozwój postaw obywatelskich dzisiejszej młodzieży w Europie Środkowej?  Z jakimi ideami się utożsamia? I jak angażuje się w życie publiczne?
 
Jakie sfery życia są ważne dla młodych ludzi przy ocenie perspektyw własnej przyszłości?
 
W jaki sposób postawy młodych przekładają się na działania obecnych polityków?
 
Podstawą do odpowiedzi na takie pytania będą wyniki badania przeprowadzonego w Polsce, na Węgrzech i Słowacji przez NDI we współpracy z lokalnymi partnerami naukowymi (odpowiednio ISP, PC, IVO) wśród młodzieży w wieku 16-29 lat. Przedstawiono je również w raporcie pt. „Youth, Politics, Democracy: Public Opinion Research in Hungary Poland and Slovakia”.
 
Zgromadzone w ten sposób obserwacje zostaną uzupełnione o perspektywę czeską, stając się doskonałą okazją do rozmowy o młodym pokoleniu i jego roli w kształtowaniu przyszłości naszych demokracji. 

 
 
Paneliści:
 
Filip Pazderski
Instytut Spraw Publicznych
 
Weronika Paszewska
Akcja Demokracja
 
Stanisław Zakroczymski
"Magazyn Kontakt", "Prawo do prawa - Kancelaria zaangażowana społecznie"
 
Jana Juzová 
Europeum Institute for European Policy
 
Moderacja dyskusji:
 
Anna Makówka-Kwapisiewicz
National Democratic Institute 
 

Rejestracja na dyskusję "Sprawczość w aktywizmie klimatycznym"

Formularz był aktywny do 2018-10-10 00:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter