Wydarzenia
lipiec 08 12:00

Kondycja trzeciego sektora w Polsce - 7 lat i 4 drogi do stabilności finansowej

Miejsce:
Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5 lok. 22, V piętro
Przed nami ostatnie 7 lat na budowanie trwałych podstaw dla stabilności finansowej trzeciego sektora w naszym kraju – ostatnie 7 lat dostępu do tak dużej puli środków z Unii Europejskiej. W tym kontekście warto zastanowić się nad obecną kondycją finansową organizacji pozarządowych w Polsce i podjąć refleksję nad tym, jakie formy wsparcia będą najlepiej odpowiadały ich potrzebom w najbliższych latach oraz jakie kompetencje są niezbędne organizacjom, by mogły z nich skutecznie korzystać. Poruszając te zagadnienia, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak organizacje powinny się przygotować na nową sytuację po roku 2020 oraz jakiego typu wsparcie należy dla nich już teraz przewidzieć.
 
W połowie lipca mają ruszyć konsultacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. Dokument ten określi kierunki wsparcia, w jakie skierowany zostanie przeznaczony dla Polski strumień środków unijnych od 2014 roku. 11 lipca przyjeżdża nad Wisłę komisarz Reiding, by rozmawiać o przyszłości Europy. To doskonały moment, by zastanowić się nad rolą, jaka powinna przypaść organizacjom obywatelskim i potrzebnym im do tego wsparciem. W tym celu zapraszamy na dyskusję ekspercką, która będzie przestrzenią do wymiany opinii dla zgromadzonych zainteresowanych tematyką osób.
 
 
Przebieg dyskusji
 
 
Wprowadzenie do dyskusji
 
Małgorzata Koziarek (ISP) Obecna kondycja finansowa i potrzeby organizacji społecznych w Polsce – wnioski z raportu o stabilności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO SI) za rok 2012, przygotowanego przez ISP dla US AID
 
Prezentacje eksperckie
 
Beata Borowiecka i Marzena Kacprowicz (Fundacja  Dobra Sieć) Crowd-funding (przykład zbiórki publicznej) i inne formy wykorzystania narzędzi internetowych
 
Joanna Wardzińska (TISE) Zwrotne mechanizmy wsparcia

 Łukasz Domagała (SPLOT/Kancelaria Prezydenta)Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS/ang. CLLD) – jak lokalnie zbierać zasoby finansowe i tworzyć w tym celu koalicje partnerów
 
Agata Wiśniewska-Górczewska (OFOP)Nowa edycja unijnych programów operacyjnychw Polsce – jakiego wsparcia potrzebują NGO na kształtowanie odpowiednich kompetencji
 
Dyskusja –  moderacja:Filip Pazderski (ISP)
 
Najważniejsze wnioski z dyskusji zostaną następnie zebrane w formie rekomendacji przygotowanych przez ISP i przekazane odpowiednim decydentom w Polsce.
 
Na spotkaniu uczestnikom serwowany będzie drobny poczęstunek.
 
Prosimy o potwierdzenia obecności do dnia 6 lipca 2013 mailowo lub telefonicznie:recepcja@isp.org.pl, 22 556 42 60. Rejestracja możliwa również za pomocą formularza na dole strony.
 
 

Informacje ogólne nt. badania CSO Sustainability Index:
 
Indeks Stabilności Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO Sustainability Index) jest kluczowym narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu dziewięciu krajach przez okres ostatnich piętnastu lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych, ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy z organizacjami partnerskimi w każdym z ww. dwudziestu dziewięciu krajów.
 
Więcej informacji o badaniu: filip.pazderski@isp.org.pl.
Angielska wersja raportu 2011 CSO Sustainability Index dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji  TUTAJ.
Zapisz się do newslettera
Newsletter