Nowy model rozwoju wsi i rolnictwa, który będzie w stanie sprostać licznym wyzwaniom współczesności, w tym związanym z globalnym ociepleniem, kryzysem bioróżnorodności, ale także kryzysem żywnościowym i energetycznym, powinien mieć charakter zrównoważony. 
 

Sprawiedliwa transformacja wsi i rolnictwa w duchu Europejskiego Zielonego Ładu wymaga uwzględnienia perspektywy kobiet. Z jednej strony istotne jest rozpoznanie, jaki kobiety mogą mieć wkład w zieloną transformację. Jak pokazują międzynarodowe badania, kobiety przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, a włączanie ich w projektowanie polityk publicznych w obszarze klimatu i środowiska przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania. Z drugiej strony ważne, by w procesie transformacji brać pod uwagę sytuację kobiet, które m.in. częściej doświadczają biedy, w tym ubóstwa energetycznego, a także borykają się z dyskryminacją społeczną i zawodową. 

Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji? Co sprzyja ich zaangażowaniu w ochronę środowiska i klimatu? Czy kobiety mogą stać się liderkami w ochronie klimatu i środowiska w środowiskach wiejskich? Pod jakimi warunkami będzie to możliwe?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja wyników ogólnopolskiego badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w 2021 roku. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań”.  


Harmonogram spotkania:

Powitanie

Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Fundacji im.  Heinricha Bölla w Warszawie
prof. Beata Łaciak, członkini zarządu Instytutu Spraw Publicznych

 „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko” - prezentacja głównych wniosków z badania
 
dr Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, Instytut Spraw Publicznych
 
Panel dyskusyjny 

Marta Jarosz, aktywistka klimatyczna, Klimat dla Rolnictwa 

dr Sylwia Michalska, socjolożka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk

Wioletta Olejarczyk, rolniczka, Gospodarstwo Słoneczna 25/Jurajska Kooperatywa Spożywcza
 
Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni 

Moderacja: dr Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, Instytut Spraw Publicznych
 
Dyskusja z udziałem uczestniczek i uczestników spotkania


Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza online do dnia 26 maja br.
Webinarium odbędzie się na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają przed wydarzeniem email z linkiem do spotkania.

Relacja na żywo z debaty na Facebooku:
https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP
https://www.facebook.com/pl.boell/

 

Formularz rejestracji na wydarzenie - Kobiety. Wieś. Klimat i Środowisko. Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji?

Formularz był aktywny do 2022-05-26 23:59.
Zapisz się do newslettera
Newsletter