Wydarzenia
marzec 04 14:00

U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicznej

Live online:
Tak
Miejsce:
Klub SPATIF, Al. Ujazdowskie 45, Warszawa

Trzydziestolecie przemian społeczno-politycznych w Polsce, w tym prowadzonej samodzielnie polityki zagranicznej, skłania do pytania, kto i jak kształtuje tę politykę. Jedną z mało dyskutowanych dotychczas kwestii jest  rola i  obecność w niej kobiet. 

Stanowisko ministra spraw zagranicznych po 1989 roku piastowała tylko jedna kobieta. W wielu rządach zajmowały one stanowiska podsekretarzy stanu w MSZ, były także aktywnie zaangażowane w negocjacje wejścia Polski do Unii Europejskiej. Powszechnie znane są niektóre polskie europosłanki. Kobieta jest także polskim komisarzem w Komisji Europejskiej. Sprawami zagranicznymi zajmują się dziennikarki i ekspertki. Nawet powierzchowna analiza składów paneli dyskusyjnych na tematy zagraniczne oraz słyszalności głosów kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej pozwala jednak stwierdzić, że reprezentacja płci żeńskiej nie jest liczna.
Badanie przeprowadzone na ten temat pokazuje jasno, że kobiety są obecne w polskiej polityce zagranicznej, ale zdecydowanie rzadziej od mężczyzn zajmują stanowiska kierownicze. Środowisko to jednak nie jest jednorodne. Polityczki, dyplomatki, urzędniczki i ekspertki zwracają uwagę na nieco inne wyzwania, choć większość zgodnie podkreśla, że pozytywne przemiany pokoleniowe są dostrzegalne w każdym obszarze. 
Zapraszamy na prezentację szczegółowych wyników analiz połączoną z dyskusją, podczas której wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych obszarów polskiej polityki zagranicznej odpowiemy na pytania:

- czy kobiety mają dziś w Polsce wpływ na politykę zagraniczną?
- jaki jest odsetek kobiet w różnych dziedzinach polskiej polityki zagranicznej?
- czy kobiety w tej branży czują się dyskryminowane i czym ta dyskryminacja się przejawia?
- czy można wyróżnić typowo „kobiece” tematy w tej polityce?
- jakich zmian życzyłyby sobie same kobiety, działające w tej branży?

Program spotkania: 

13.30 Rejestracja i poczęstunek

14.00 Otwarcie  

Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce 
dr Jacek Kucharczyk, prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Prezentacja wyników badań

Małgorzata Druciarek, kierowniczka Obserwatorium Równości Płci, Instytut Spraw Publicznych
dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych 

Dyskusja panelowa z udziałem:

Romana Imielskiego, zastępcy redaktora naczelnego, wieloletniego szefa działu zagranicznego Gazety Wyborczej 
dr hab. prof. nadzw. UWr Anny Pacześniak, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski 
Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dyrektorki forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, byłej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ambasadorki RP w Moskwie oraz zastępczyni dyrektora w Ośrodku Studiów Wschodnich
Karoliny Zbytniewskiej, redaktorki naczelnej, EURACTIV.pl

Moderacja: Piotr Maślak, TOK.fm 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA


Klauzula informacyjna RODO - więcej informacji
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter