Wydarzenia
czerwiec 29 13:30

Innowacyjne inwestycje społeczne w politykach publicznych a wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Miejsce:
Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22, Warszawa
Jak powinna wyglądać nowoczesna polityka społeczna, by pozwalała najefektywniej odpowiadać na najważniejsze wyzwania naszych czasów? Na czym może polegać „mądre wydatkowanie środków publicznych”, skierowane na inwestowanie w kształtowanie zasobów (umiejętności i kompetencji), które zaowocują rezultatami w przyszłości, a uzyskane efekty przyniosą dodatkową korzyść całemu społeczeństwu? W jaki sposób można do takiej działalności angażować również podmioty z innych sektorów gospodarki (poza publicznym) – biznes, lokalne organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa społeczne, tworząc trwały, solidarny i stabilny ekosystem wsparcia?
 
To tylko główne pytania, na które będziemy się starali odpowiedzieć podczas seminarium eksperckiego organizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych i Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Podejmiemy jednocześnie dyskusję nad tym, jakich rozwiązań potrzebujemy w polityce społecznej, by odpowiedzieć na problemy dotyczące osób starszych w naszym społeczeństwie. W pierwszej części spotkania zaprezentujemy wybrane inicjatywy skierowane na aktywizacją osób starszych, realizowane w różnych częściach kraju oraz przedstawimy założenia inwestycyjnego podejścia do polityki społecznej. W drugiej natomiast, wspólnie z uczestnikami podejmiemy refleksję nad tym, w jaki sposób podobne rozwiązania można zastosować w pracy urzędów, które reprezentują lub wpisać do dokumentów strategicznych/ programowych, w których powstawanie są zaangażowani.
 
 
UWAGA: Udział w seminarium jest możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza który znajduje się w dolnej części strony. Prosimy o jej dokonanie do 19 czerwca 2017 r. Osobom rejestrującym się po tym terminie możemy nie być w stanie zagwarantować wolnego miejsca.

Program spotkania:
 
13.30 (Poczęstunek)
 
14.00 WPROWADZENIE – Inwestycje społeczne a wyzwania dotyczące osób starszych, Filip Pazderski (ISP)
 
PREZENTACJE
 
Innowacyjne Inwestycje Społeczne w Europie – najważniejsze ustalenia z projektu InnoSI, dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, dr hab. Dorota Moroń (Uniwersytet Wrocławski)
Wpływ programu ASOS na podstawie badania studium przypadku inicjatywy „Aktywni bez względu na wiek”, dr Małgorzata Michalewska-Pawlak (Uniwersytet Wrocławski)
Przykład rozwiązań systemowych aktywizujących osoby starsze w Gdyni, Michał Guć (Wiceprezydent Gdyni)
Przykłady rozwiązań z zakresy srebrnej gospodarki (silver economy) stosowanych na świecie, Kamil Wyszkowski (Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce)
 
DYSKUSJA MODEROWANA
 
16.30 Zakończenie


 
 
Seminarium jest organizowane w projekcie „Innowacyjne Inwestycje Społeczne: Wzmocnienie społeczności lokalnych w Europie” („Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe”, InnoSI), współfinansowanym przez Komisję Europejską z ramowego programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Więcej informacji o projekcie: na stronie Instytutu Spraw Publicznych (w języku polskim) oraz http://innosi.euhttp://innosi.eu) (w języku angielskim).


Innowacyjne inwestycje społeczne w politykach publicznych a wyzwania starzejącego się społeczeństwa
Zapisz się do newslettera
Newsletter