Wydarzenia
listopad 17 14:00

Grupa Bałtycka. Nowa wspólnota interesów w odpowiedzi na kryzys współpracy wyszehradzkiej?

Miejsce:
Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8, Warsaw

Grupa Bałtycka

Nowa wspólnota interesów w odpowiedzi na kryzys współpracy wyszehradzkiej?

17 listopada 2015, 14.00

Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8, Warszawa


- Czy Polska i państwa bałtyckie powinny przyjąć uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu? A tych z Ukrainy?
- Kto jest odpowiedzialny za rozpoczęcie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego?
- Czy obecne sankcje nałożona na Rosję powinny być wzmocnione, utrzymane, czy zniesione?
 
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na konferencję, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań opinii publicznej w których respondentom z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zadano te i inne pytania. Podczas spotkania zaprezentujemy i poddamy dyskusji najciekawsze z nich. Po prezentacji zapraszamy na debatę wybitnych ekspertów z tych czterech państw. Podczas dyskusji skoncentrujemy się na wynikach badania, sposobach rozwijania współpracy polsko-bałtyckiej, w polityce wschodniej i polityce bezpieczeństwa, relacjach z Rosją i aktywności w Unii Europejskiej. Ponadto chcielibyśmy zastanowić się nad możliwością poprawy stosunków polsko-litewskich i zaleceniami dla nowego polskiego rządu. W drugiej części konferencji zastanowimy się nad tym, czy Grupa Wyszehradzka jest w kryzysie. Przedstawione zostaną wyniki sondażu przeprowadzonego wśród ekspertów zajmujących się polityką zagraniczną w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
 


14:00 – 14:15      Otwarcie
Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
 
14:15 – 15:00      Prezentacja wyników badania opinii publicznej i raportu „Grupa Bałtycka: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. W poszukiwaniu wspólnych interesów”
Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych
 
15:00 – 15:15      Przerwa kawowa
 
15.15 – 16:45      Panel I
Przyszłość współpracy polsko-bałtyckiej
 
Maria Przełomiec, TVP Info
Greta Monika Tuckute, Centre for Geopolitical Studies (Litwa)
Andis Kudors, Centre for East European Policy Studies (Łotwa)
Martin Hurt, International Centre for Defence and Security (Estonia)
Moderator: Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
 
16:45 – 17:00      Przerwa kawowa
 
17.00 – 18:00      Panel II
                               Kryzys współpracy wyszehradzkiej?
 
Prezentacja projektu badawczego “Trendy w polityce zagranicznej Wyszehradu”
Vit Dostal, Association for International Affairs (Czechy)
Komentarz:
Eugeniusz Smolar, niezależny ekspert
Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych
 
  
  
Debata będzie prowadzona po polsku i angielsku. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczneProjekt współfinansowany przez Fundację PZU.
 


 
 
 
 
 
Badania sondażowe przeprowadzono w ramach projektu „Polska i państwa bałtyckie – nowa wspólnota interesów” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.
 
Projekt “Trendy w polityce zagranicznej Wyszehradu” jest prowadzony przez Association for International Affairs i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Open Society Foundation i Fundację Konrada Adenauera.

                   

Zapisz się do newslettera
Newsletter