Instytut Spraw Publicznych zaprasza na seminarium z okazji reaktywacji Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej połączone z otwarciem wystawy ChaARTer.

Od 2015 roku znacząco pogarsza się przestrzeganie przez władze publiczne norm i zapisów konstytucji oraz zasady rządów prawa. W Instytucie Spraw Publicznych podejmowaliśmy w tym okresie liczne działania w celu powstrzymania i odwrócenia tych negatywnych trendów, współpracując z innymi organizacjami obywatelskimi w kraju i zagranicą. Aby wzmocnić i lepiej koordynować nasze działania w tym zakresie, reaktywowaliśmy działalność Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej (CKiKP). Zadaniem CKiKP jest podjęcie skoordynowanych i stałych działań w zakresie wymiany wiedzy, wspólnego tworzenia rozwiązań i przygotowania społeczeństwa obywatelskiego do pracy nad odbudowaniem państwa prawa w Polsce.

Podczas spotkania zachęcamy do obejrzenia wystawy prac artystów z różnych krajów europejskich, których poprosiliśmy o kreatywne przedstawienie zapisów Karty Praw Podstawowych UE. Wystawa jak i projekt „ChARTer – Poznaj Kartę Praw Podstawowych przez Sztukę” jest kolejnym przykładem zaangażowania ISP w edukację obywatelską w obszarze demokracji i praworządności. O wyzwaniach dla skutecznej edukacji obywatelskiej w czasach kryzysu zaufania społecznego, postępującej degradacji instytucji publicznych i rosnącej polaryzacji społecznej dyskutować będziemy z przedstawicielami i przedstawicielkami polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, które na co dzień szukają sposobu dotarcia do coraz szerszej publiczności. 

Program wydarzenia:

Przywitanie - dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu  ISP

Przedstawienie wystawy prac w ramach projektu ChARTer - Małgorzata Kopka-Piątek, Dyrektorka Programu Polityki Europejskiej i Migracyjnej ISP

Przedstawienie założeń funkcjonowania Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej - dr Filip Czernicki, Kierownik Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej ISP 

Wykład wprowadzający do dyskusji panelowej - Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Przewodniczący Rady ISP

Panel dyskusyjny z udziałem:

•    Julie Rosenkilde, Nyt Europa, Dania
•    Danuta Przywara, Tour de Konstytucja
•    Alina Czyżewska, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
•    Jakub Kocjan, Akcja Demokracja

moderacja: dr Filip Czernicki, Kierownik CKiKP ISP

Poczęstunek

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 22.09 przez formularz dostępny poniżej.
 

Rejestracja na seminarium: Edukacja dla praworządności. Doświadczenia i wyzwania.

Formularz był aktywny do 2023-09-26 16:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter